Tietoa julkaisusta

Muinaistutkija on vuonna 1982 perustetun Suomen arkeologisen seuran (SARKS) jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Muinaistutkija julkaisee kotimaisilla kielillä arkeologista tutkimustietoa ja muita arkeologiaan liittyviä tekstejä. Lehdessä ilmestyy sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia artikkeleita ja erilaisia arvioita, projektikuvauksia, kommentteja ja lektioita. Lehteen voi tarjoja tekstejä julkaistavaksi ympärivuoden.

Muinaistutkijan digitaalinen tilaus sisältyy SARKSin jäsenyyteen. Vuoden embargon jälkeen lehdet ovat avoimesti luettavissa. 

Seuraan voi liittyä varsinaisena jäsenenä (arkeologit), opiskelijajäsenenä (arkeologian opiskelijat, ilmainen) tai kannatusjäsenenä. Seuran jäsenyyttä voi anoa puheenjohtajalta kirjallisella hakemuksella. Lisätietoa jäsenyydestä löytyy seuran jäsensivuilta: http://www.sarks.fi/seura.html.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit läpikäyvät vähintään kahden toimituksesta riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Muinaistutkija on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoihin ja vertaisarvioidut artikkelit merkitään kyseisellä tunnuksella. Lehden toimitus on sitoutunut avoimeen ja puolueettomaan julkaisemiseen. 

Muinaistutkijan julkaisut pysyvät Kopioston kopiointiluvan alaisuudessa. Käyttöehdot ovat seuraavat:

Tätä aineistoa saa kopioida, tulostaa ja jakaa opetus- ja muuhun työkäyttöön Kopioston kopiointiluvalla sen ehtojen mukaisesti. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta: www.kopiosto.fi.

Tekijänoikeuslaki sallii julkistetun teoksen kopioimisen yksityiseen käyttöön, lyhyiden lainausten tekemisen sekä muun kuin videoiden ja näytelmäteosten esittämisen opetuksessa. 

Muunlaiseen sisällön käyttöön, muokkaamiseen ja jakamiseen liittyen ota yhteyttä sivuston oikeudenhaltijaan.