Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Viitattujen julkaisujen DOI-tunnukset on lisätty bibliografiaan.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun. Niihin on viitattu. Kuvat tulee jättää journal.fi-alustalle myös kuvatiedostoina.
  • Artikkelitiedostossa on kaikkien kirjoittajien nimi, kirjoittajakuvailut sekä abstrakti. Lehden artikkeleita ei anonymisoida, jollei asiasta erikseen sovita toimituksen kanssa.
  • Artikkeli sisältää kaikki kirjoitusohjeissa ilmoitetut elementit.

Kirjoittajan ohjeet

Muinaistutkija on tarkoitettu julkaisukanavaksi arkeologeille ja muille arkeologisen kulttuuriperinnön parissa työskenteleville. Muinaistutkijassa julkaistaan vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita (13–20 s.) ja lyhyempiä ajankohtaisartikkeleita (5–10 s.), kuten tutkimushankkeiden esittelyjä, kirja- ja näyttelyarvosteluja, kolumneja, keskusteluja, haastatteluja, matkakertomuksia sekä arkeologiaa koskevia uutisia ja tapahtumatietoja. Julkaisukielinä suositaan suomea ja ruotsia. Käsikirjoituksia otetaan läpi koko vuoden.

Tieteelliset artikkelit käyvät kirjoittajan näin halutessa läpi toimituskunnasta riippumattoman vertaisarvioinnin (kaksi tai kolme arvioijaa artikkelia kohden). Muinaistutkija on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoihin ja vertaisarvioidut artikkelit merkitään kyseisellä tunnuksella. Kirjoittaja ilmoittaa lähettäessään aineiston, onko teksti tarkoitettu vertaisarvioitavaksi artikkeliksi. Artikkeleita ei anonymisoida, jollei asiasta erikseen sovita toimituksen kanssa. Kirjoittaja antaa myös suostumuksensa tekstinsä julkaisemiseen avoimesti sähköisenä vuoden kuluttua alkuperäisestä julkaisusta. Artikkeleihin lisätään tekijä- ja käyttöoikeustiedot sisältävä c-info-kuvake (https://www.c-info.fi/).

Tekstissä ei tule käyttää muotoiluja, kuten sarkaimia, ylimääräisiä rivinvaihtoja tai itse tehtyjä tavutuksia. Tekstin loppuun liitetään lehteen painettava tieto kirjoittajan toimenkuvasta sekä haluttaessa yhteystiedot. Tieteellisistä artikkeleista tehdään lisäksi noin kuuden virkkeen mittainen tiivistelmä, joka käännetään toimituksen puolesta ruotsiksi tai suomeksi. Teksti voidaan lähettää yleisesti käytetyissä tiedostomuodoissa, kuten docx-, doc- ja rtf-muodoissa. Kirjoitukset ladataan Muinaistutkijan toimitusportaaliin, https://muinaistutkija.journal.fi/about/submissions.

Kuvat tulee toimittaa tiff- tai jpeg-muodossa erikseen (ei tekstitiedostossa). Kuvien minimikoon olisi hyvä olla 10 x 15 cm ja tarkkuuden 300 dpi (1200 x 1800 pikseliä). Jokaiseen kuvaan liitetään kuvateksti, jonka lopussa on suluissa tiedot kuvaajasta tai piirtäjästä, esim. (Kuva: T. Äikäs). Taulukot tulee tehdä wordin taulukkotoiminnolla ja ne muotoillaan taiton yhteydessä. Kuviin ja taulukkoihin tulee viitata tekstissä.

Oikeinkirjoituksessa on otettava huomioon erityisesti yhdysviivan ja ajatusviivan käyttö. Ajatusviivaa käytetään esim. vuosilukujen ja sivunumerojen välissä.

Artikkeleissa kirjallisuusviitteet laitetaan leipätekstiin sulkuihin: (Suominen 1998: 11). Useampaan kirjoittajaan viitataan kahden kirjoittajan tapauksessa (Humphrey & Laidlaw 1994: 65) tai jos kirjoittajia on vähintään kolme (Champion et al. 1984: 302). Mikäli tekstissä halutaan kirjallisuusviitteiden lisäksi esittää muita huomautuksia, ne tulevat varsinaisen artikkelin jälkeen loppuviitteiksi.

Bibliografia

Kirjataa kaikki kirjoituksessa käytetyt arkistolähteet, painetut lähteet, verkkoaineistot sekä tutkimuskirjallisuus (sisältäen verkkojulkaisujen artikkelit). Jos viitatulla julkaisulla on DOI-tunnus se tulee sisällyttää bibliografiaan. Bibliografia kirjataan seuraavasti (viittausohjelmien valmiista tyyleistä Antiquity on suositeltava lähin vastine, luettelon riippuva muotoilu tehdään taittovaiheessa):

Artikkelit julkaisuissa, kirjat, kokoomateokset, myös verkosta löytyvät julkaisut kuten väitöskirjat tai pdf:t tutkimusartikkeleista.

Ahlbäck, R. 1955. Kökar: näringslivsstudier och dess organization i en utskärsocken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland Förlag.

AlQahtani, S. J., Hector, M. P. & Liversidge, H. M. 2010. Brief communication: The London atlas of human tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology 142(3): 481–490. https://doi.org/10.1002/ajpa.21258

Anyon, R., Ferguson, T. J., Jackson, L. & Lane, L. 2000. Native American oral traditions and archaeology. K. Dongoske, M. Aldenderfer & K. Doehner (toim.) Working Together. Native Americans & Archaeology: 61–66. Washington D.C: Society for American Archaeology.

Halinen, P. 2005. Prehistoric Hunters of Northernmost Lapland: Settlement Patterns and Subsistence Strategies. Iskos 14. Helsinki: Finnish Antiquarian Society.

Ingold, T. 2006. Rethinking the animate, re-animating thought. Ethnos 71(19): 9–20. https://doi.org/10.1080/00141840600603111

Väre, T., Lipkin, S., Kallio-Seppä, T., Tranberg, A. & Junno, J-A. 2021. Possible case of partial postmortem fetal extrusion: Preliminary observations on the mummified remains of a turn-of-the-19th-century noblewoman in Finland. International Journal of Osteoarchaeology 31(1): 1280–1284. https://doi.org/10.1002/oa.3023

 

Pro gradu -tutkielmat, kaivausraportit ja muu kuin tutkimuskirjallisuus (painamattomia lähteitä ei kursivoida)

Pälsi, S. 1937. Kivikauden asuinpaikka Vi.l. Pyhäjärven Konnitsassa Antti Äijön ja Tyynelän mailla. Tutkimusraportti, Muinaistieteellinen toimikunta, Helsinki.

Taipale, N. 2012. Micro vs. macro: A microwear analysis of quartz artefacts from two Finnish Late Mesolithic assemblages with comments on the earlier macrowear results, wear preservation and tool blank selection. Pro gradu -tutkielma, Arkeologia, Helsingin yliopisto. 

 

Aineistot ja tekstit, jotka on julkaistu ainoastaan verkkosivuilla, esimerkiksi blogikirjoitukset, tiedotteet ja muinaisjäännösrekisteri Museoviraston verkkosivuilla. Huomaathan, että verkossa saatavilla olevat artikkelien ja kirjojen pdf-vedokset ja väitöskirjat eivät ole verkkolähteitä, vaan tutkimuskirjallisuutta.

Sørensen, K. 2003. Flyvrak: World War II Aircraft wrecksites in Norway & Finland. <http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/> (Luettu 11.1.2012)

 

Kyrilliset aakkoset

Kyrillisin aakkosin kirjoitettujen lähteiden merkintä: Leipätekstissä translitteroituna (SFS 4900 -standardin mukaisesti): (Komarov 1994) ja bibliografiassa seuraavan esimerkin mukaisesti: Komarov, K. I. [Комаров, К. И.] 1994. Археологическая карта России: Ивановская область. Москва: Институт археологии РАН & Министерство культуры РФ.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.