Maanmittauslaitoksen uusi ja tarkempi laserkeilausaineisto (Laserkeilausaineisto 5p) kuoppajäännösten tutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Janne Ikäheimo
  • Oula Seitsonen

Abstrakti

Maanmittauslaitos on tuottanut vapaasti saatavilla olevaa ilmalaserkeilausaineistoa yli kymmenen vuotta. Arkeologit ovat aktiivisesti käyttäneet Laserkeilausaineisto 2008–2019 -aineistoa tutkimuksissaan, mutta sen käyttöä on rajoittanut harva mittauspistetiheys (0,5 pistettä/m2). Kesällä 2020 tilanne muuttui merkittävästi, kun Maanmittauslaitos alkoi tuottamaan uutta, kymmenen kertaa tarkempaa Laserkeilausaineisto 5p -aineistoa, jossa nimensä mukaan on 5 pistettä/m2 . Museoviraston ja Oulun yliopiston LIDARK-hanke aloitti alkuvuodesta 2021 tutkimaan tämän tarkemman aineiston arkeologisia käyttömahdollisuuksia. Uusi aineisto mahdollistaa kohteiden ja arkeologisten ilmiöiden tarkan paikantamisen ja tarkkuutensa ansiosta myös mahdollisuuden tarkastella yksittäisten rakenteiden ominaisuustietoja. Esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti Laserkeilausaineisto 5p:n käyttömahdollisuuksia kahden esimerkin kautta. Aineiston arkeologinen soveltaminen on vasta käynnistynyt ja kehitämme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja. Tulevaisuudessa erilaisten ilmalaserkeilausaineistosta tunnistettavien kohteiden määrä maassamme tulee kasvamaan merkittävästi erityisesti vähän tutkituilla, syrjäisemmillä alueilla.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit