Suomalaisen ydinvoimavastaisuuden perintöarkeologiaa

Kirjoittajat

  • Marko Mikael Marila Linköpings Universitet

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.144945

Abstrakti

Artikkelissa esitellään suomalaisten ydinvoimaa ja uraanin etsintää vastustavien kansalaisliikkeiden ja ympäristöjärjestöjen arkeologista perintöä kolmen esimerkkitapauksen avulla. Esimerkkitapausten kohteet ovat vuosille 1983–2010 ajoittuvia ja Suomen maantieteellisellä alueella sijaitsevia kalliohakkauksia, kalliotaideteoksia ja kivisiä muistomerkkejä, joita tarkastellaan artikkelissa niiden historiallisen, yhteiskunnallisen ja ydinvoimapoliittisen kontekstin valossa. Kohteiden arkeologista ja perinnöntutkimuksellista relevanssia arvioidaan artikkelissa esihistoriallisen kalliotaiteen ja tulevaisuuskommunikaation näkökulmasta. Artikkelin pääargumentti on, että koska ydinvoimanvastaisten kansalaisliikkeiden arkeologinen perintö on monitulkintaista ja nopeasti muuttuvia poliittisia asenteita tallentavaa, se tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia kulttuuriperinnön tulevaisuuden uudelleenajattelemiselle.

Lähdeviitteet

Aplin, G. 2004. Kakadu National Park world heritage site: Deconstructing the debate, 1997– 2003. Australian Geographical Studies 42(2): 152–174. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8470.2004.00258.x

Avango, D., Lépy, É., Brännström, M., Heikkinen, H. I., Komu, T., Pashkevich, A. & Österlin, C. 2022. Heritage for the future. Narrating abandoned mining sites. S. Sörlin (toim.) Resource Extraction and Arctic Communities: The New Extractivist Paradigm: 206–228. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009110044.016

Beck, C. M., Falvey, L. W. & Drollinger, H. 2015. Inside the tunnels, inside the protests: The artistic legacy of anti-nuclear activists at a Nevada Peace Camp. T. R. Lovata & E. Olton (toim.) Understanding Graffiti: Multidisciplinary Studies from Prehistory to the Present: 177–191. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Benjamin, J. 2017. Ariadne’s gift. The archeological record of industry. Industrial Archaeology 43(1–2): 5–12.

Benjamin, J. 2019. Remembered into place. S. De Nardi, H. Orange, S. High & E. Koskinen-Koivisto (toim.) The Routledge Handbook of Memory and Place: 214–222. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780815354260

Berg, A. 2009. The discursive dimensions of a decent deal: How nuclear energy evolved from environmental enemy to climate remedy in the Parliament of Finland. M. Kojo & T. Litmanen (toim.) The Renewal of Nuclear Power in Finland: 91–125. Lontoo: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230237032_4

Blustain, J. S. 2016. There’s uranium in them hills: The archaeology of Nevada’s uranium boom. E. V. McDonald & T. Bullard (toim.) Military Geoscience and Desert Warfare: Past Lessons and Modern Challenges: 107–121. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3429-4_8

Buns, M. A. 2017. Marching activists: Transnational lessons for Danish anti-nuclear protest. Arcadia 18. https://doi.org/10.5282/rcc/7918

Chan, L. & Stapleton, E. 2018. Walking atomic vegas: Ritual, memorial, and toxic landscapes. Journal for Cultural Research 22(4): 386–395. https:// doi.org/10.1080/14797585.2019.1622301

Colpaert, A. 2006. The forgotten uranium mine of Paukkajanvaara, North Karelia, Finland. Nordia Geographical Publications 35(2): 31–38.

Dézsi, A. 2024. You may destroy this village, but you cannot destroy the power which created it. International Journal of Historical Archaeology 28: 146–164. https://doi.org/10.1007/s10761- 022-00685-0

Eerola, T. 2007. Uraaninetsintä, kansalaisjärjestöt ja paikalliset asukkaat. Kaivosteollisuuden uusi haaste Suomessa. Geologi 59: 172–176.

Eerola, T. 2010. Kouvervaaran ”uraanikaivoshankkeen” sosiaaliset vaikutukset Kuusamossa: Haittaavatko uraanin etsintä ja uraanikaivokset matkailua ja kuntien imagoa? Geologi 62: 208–222.

Eerola, T. 2015. The recent uranium and current mining disputes within the framework of environmental protest waves in Finland. A.-S. André‐Mayer, M. Cathelineau, P. Muchez, E. Pirard & S. Sindern (toim.) Mineral Resources in a Sustainable World. Proceedings of the 13th Biennial SGA Meeting, 24–27 August 2015, Nancy, France. Proceedings Volume 4: 1515–1518.

Energiateollisuus 2023. Ydinvoiman suosio ennätystasolla, vastustajia saa jo etsiä. Energiateollisuus. (Luettu 3.4.2024)

EVY 1981. Uraani ja ympäristö. Uraaninlouhinnan vaarat ja vaihtoehdot Lapissa. Helsinki: Energiapoliittinen yhdistys – Vaihtoehto ydinvoimalle.

EVY 1985. Vihreät mutantit haastattelussa. Vaihtoehto ydinvoimalle 4: 16–18.

Fewster, D. 2006. Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish History. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Gjerde, J. M. 2021. The earliest boat depiction in northern Europe: Newly discovered Early Mesolithic rock art at Valle, northern Norway. Oxford Journal of Archaeology 40(2): 136–152. https://doi.org/10.1111/ojoa.12214

Goldhahn, J., Fuglestvedt, I. & Jones, A. M. 2010. Changing pictures: An introduction. J. Goldhahn, I. Fuglestvedt & A. M. Jones (toim.) Changing Pictures. Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe: 1–22. Oxford: Oxbow.

González-Ruibal, A. 2021. Decolonizing the future: Folk art environments and the temporality of heritage. C. Holtorf & A. Högberg (toim.) Cultural Heritage and the Future: 87–102. Lontoo: Routledge.

Hecht, G. 2012. Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade. Cambridge, MA: MIT Press.

Herva, V.-P., Komu, T. & Paphitis, T. 2022. Extraordinary underground: Fear, fantasy, and future extraction. S. Sörlin (toim.) Resource Extraction and Arctic Communities: The New Extractivist Paradigm: 166–182. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009110044.013

Herva, V.-P. & Lahelma, A. 2020. Northern Archaeology and Cosmology: A Relational View. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429433948

Hiedanpää, J. & Lovén, L. 2021. Making the national landscape: The case of Koli, eastern Finland. M. Häyrynen, J. Häkli & J. Saarinen (toim.) Landscapes of Affect and Emotion. Nordic Environmental Humanities and the Emotional Turn: 192–217. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004470095_010

Holtorf, C. & Högberg, A. 2021. What lies ahead? Nuclear waste as cultural heritage of the future. C. Holtorf & A. Högberg (toim.) Cultural Heritage and the Future: 144–158. Lontoo: Routledge.

Immonen, V., Mäki, M. & Taavitsainen, J.-P. 2018. Tutkimuksen ja kulttuuriperinnön jännitteitä. Teollisuusarkeologian historia Suomessa. Tekniikan Waiheita 36(3): 22–38.

Jartti, T. 2022. Pelkkää kiveä? Uraanikaivostoiminnan kannatuksen ja vastustuksen sosiodemografinen ja moraalitaloudellinen määräytyminen Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. JYU Dissertations 510. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Jartti, T., Litmanen, T., Lacey, J. & Moffat, K. 2020. National level paths to the mining industry’s social licence to operate (SLO) in northern Europe: The case of Finland. The Extractive Industries and Society 7: 97–109. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.006

Joyce, R. A. 2020. The Future of Nuclear Waste: What Art and Archaeology Can Tell Us About Securing the World’s Most Hazardous Material. Oxford: Oxford University Press.

Joyce, R. A. 2021. The future in the past, the past in the future. C. Holtorf & A. Högberg (toim.) Cultural Heritage and the Future: 159–175. Lontoo: Routledge.

Järvinen, K. 2022. “Itsekkyyden muistomerkki” vanhentui Helsingin Linnunlaulussa harvinaisen nopeasti – “En tekisi tänä päivänä”, myönnetään Greenpeacesta. Helsingin Sanomat 18.7.2022.

Kainulainen, P. 2011. Geology vs. theology? Uranium prospecting and theological arguments in Northern Carelia 2006–2009. H. Bedford Strohm & C. Deane-Drummond (toim.) Religion and Ecology in the Public Sphere: 111–123. Lontoo: T&T

Clark. Keating, T. & Storm, A. 2023. Nuclear memory: Archival, aesthetic, speculative. Progress in Environmental Geography 2(1–2): 97–117. https:// doi.org/10.1177/27539687231174242

Kinsella, W. J. 2020. Extracting uranium’s futures: Nuclear wastes, toxic temporalities, and uncertain decisions. The Extractive Industries and Society 7(2): 524–534. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.003

Knowles, S. 2022. Slow disaster and the challenge of nuclear memory. B. Bensaude-Vincent, S. Boudia & K. Sato (toim.) Living in a Nuclear World: From Fukushima to Hiroshima: 299– 318. Lontoo: Routledge.

Kojo, M. 2009. The strategy of site selection for the spent nuclear fuel repository in Finland. M. Kojo & T. Litmanen (toim.) The Renewal of Nuclear Power in Finland: 161–191. Lontoo: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230237032_6

Kröger, M. 2016. Spatial causalities in resource rushes: Notes from the Finnish mining boom. Journal of Agrarian Change 16(4): 543–570. https://doi.org/10.1111/joac.12113

Kärki, V. 2009. Taidetta valtavirran varrelta. Kaleva 6.6.2009.

Lahelma, A. 2007. ’On the back of a blue elk’: Recent ethnohistorical sources and ‘ambiguous’ Stone Age rock art at Pyhänpää, Central Finland. Norwegian Archaeological Review 40(2): 113–137. https://doi.org/10.1080/00293650701708875

Lahelma, A. 2010. Hearing and touching rock art: Finnish rock paintings and the non-visual. J. Goldhahn, I. Fuglestvedt & A. M. Jones (toim.) Changing Pictures. Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe: 48–59. Oxford: Oxbow.

Lahelma, A. 2012. Kuka maalasi kalliot? Muinaistutkija 1/2012: 2–22.

Lahelma, A. 2017. The circumpolar context of the “sun ship” motif in south Scandinavian rock art. P. Skoglund, J. Ling & U. Bertilsson (toim.) North Meets South: Theoretical Aspects on the Northern and Southern Rock Art Traditions in Scandinavia: 144–171. Oxford: Oxbow. https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dpgg

Lammi, H. 2009. Social dynamics behind the changes in the NGO anti-nuclear campaign, 1993–2002. M. Kojo & T. Litmanen (toim.) The Renewal of Nuclear Power in Finland: 69– 87. Lontoo: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230237032_3

Lampinen, A. 2009. An analysis of the justification arguments in the application for the new nuclear reactor in Finland. M. Kojo & T. Litmanen (toim.) The Renewal of Nuclear Power in Finland: 41–68. Lontoo: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230237032_2

Laurén, K. 2015. Kokemuksia Kolin kansallispuistosta ja -maisemista: Menneisyyden kertomukset nykypäivän luontokokemusten muokkaajina. Elore 22(2): 1–21.

Litmanen, T. 1999a. International anti-nuclear protest. The anti-nuclear energy movement and its relationship to the anti-nuclear weapons movements in Finland, France and the United States. E. Konttinen, T. Litmanen, M. Nieminen & M. Ylönen (toim.) All Shades of Green: The Environmentalization of Finnish Society: 83–110. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Litmanen, T. 1999b. From the golden age to the valley of despair: How did nuclear waste become a problem? E. Konttinen, T. Litmanen, M. Nieminen & M. Ylönen (toim.) All Shades of Green: The Environmentalization of Finnish Society: 111–128. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Litmanen, T. 2008. Uraanikaivoksien vastustaminen. Paikallistason nimbyilyä vai transnationaalia liikehdintää geopolitiikkaan ja globalisoituneen talouden muutoksiin. T. Kopomaa, L. Peltonen & T. Litmanen (toim.) Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta: 123–152. Helsinki: Gaudeamus.

Marila, M. 2024a. Pessi Manner ja Uraanivapaa Suomi. Kulttuurilehti Mustekala. (Luettu 30.6.2024) Marila, M. 2024b. Memorial to Selfishness. The Otter – La Loutre. NiCHE: Network in Canadian History & Environment. (Luettu 27.2.2024)

Marila, M., tulossa. Rocky legacies of Finnish antiuranium mining social movements: The rock art of Pessi Manner. Lähihistoria 3(2). Marila, M. & Andreoletti, T., tulossa. YELLOWCAKE: A performative (an)archaeology of uranium. A. Nativ & G. Lucas (toim.) Shadow Archaeology: For Other Modes of Archaeological Worldmaking. Lontoo: Routledge.

Marila, M., Klaubert, H., Novac, S., Sievers, A., Öhnfeldt, R. & Storm, A. 2024. Nuclear Natures: A concept explored in six briefs. NiCHE: Network in Canadian History & Environment. (Luettu 9.4.2024)

Mogren, E. W. 2003. Warm Sands: Uranium Mill Tailings Policy in the Atomic West. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press.

Moro Abadía, O. & Palacio-Pérez, E. 2015. Rethinking the structural analysis of Palaeolithic art: New perspectives on Leroi-Gourhan’s structuralism. Cambridge Archaeological Journal 25: 657–672. https://doi.org/10.1017/ S0959774315000086

Moro Abadía, O. & Porr, M. (toim.) 2021. Ontologies of Rock Art: Images, Relational Approaches, and Indigenous Knowledges. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429321863

Muellner, N., Arnold, N., Gufler, K., Kromp, W., Renneberg, W. & Liebert, W. 2021. Nuclear energy – The solution to climate change? Energy Policy 155: 112363. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112363.

Mäittälä, L. 1986. Askolan historia II. Vuodet 1896– 1975. Askola: Askolan kunta.

Ojala, V. 2022. Chernobyl dreams: Investigating visitors’ storytelling in the Chernobyl exclusion zone. International Journal of Tourism Cities 10(1): 53–65. https://doi.org/10.1108/IJTC-04-2022-0094

Paju, P. 2022. Atomipapisto, ydinjätevaaran semiotiikka ja Suomi. Ydinjätehuollon tulevaisuusajattelun reunoilla. Tekniikan Waiheita 40(2): 6–24. https://doi.org/10.33355/tw.122884

Peša, I. & Ross, C. 2021. Extractive industries and the environment: Production, pollution, and protest in global history. The Extractive Industries and Society 8: 100933. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100933

Piha, M., Heikkilä, M. K. & Häkkinen, J. 2024. Comment on the article Archaeology, Language, and the Question of Sámi Ethnogenesis. Acta Archaeologica 93(2): 456–470. https://doi.org/10.1163/16000390-09401059

Posiva 2012. Kohti turvallista loppusijoitusta. Ydinjätehuollon neljä vuosikymmentä. Eurajoki: Posiva Oy.

Presas i Puig, A. & Meyer, J.-H. 2021. One movement or many? The diversity of antinuclear movements in Europe. A. Kaijser, M. Lehtonen, J.-H. Meyer & M. Rubio-Varas (toim.) Engaging the Atom: The History of Nuclear Energy and Society in Europe from the 1950s to the Present: 83–111. Morgantown: West Virginia University Press.

Pringle, T. P. 2022. Emergency/salvage archaeology: Excavating media and uranium in the Glen Canyon. L. Monnet (toim.) Toxic Immanence: Decolonizing Nuclear Legacies and Futures: 237– 261. Montreal: McGill-Queen’s University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv307fhmj.18

Rainio, R., Lahelma, A., Äikäs, T., Lassfolk, K. & Okkonen, J. 2018. Acoustic measurements and digital image processing suggest a link between sound rituals and sacred sites in northern Finland. Journal of Archaeological Method and Theory 25(2): 453– 474. https://doi.org/10.1007/s10816-017-9343-1

Ross, L. M. 2023. Nuclear cultural heritage: From energy past to heritage future. Heritage & Society 0(0): 1–20. https://doi.org/10.1080/215903 2X.2023.2266644

Räisänen, K. 1961. Atomienergia Oy:n toimesta suoritetut uraanimalmien louhinta- ja rikastuskokeilut vv. 1958–1961. Vuoriteollisuus 2: 34–43.

Schanz, E. A. 2011. Den smilende sol. En aarhusiansk verdenshistorie. Den Gamle Bys historiske haefter 3: 5–15.

Schofield, J., Beck, C. & Drollinger, H. 2008. Alternative archaeologies of the Cold War: The preliminary results of fieldwork at the Greenham and Nevada Peace Camps. L. R. Lozny (toim.) Landscapes Under Pressure: 149–162. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-28461-3_9

Schürkmann, C. 2022. Joining multiple collaborations: Toward a sociomaterial perspective on nuclear waste management between society, technology and nature. Worldwide Waste: Journal of Interdisciplinary Studies 5(1): 3. https://doi.org/10.5334/wwwj.86

Sebeok, T. A. 1984. Communication Measures to Bridge Ten Millennia. U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information. https://doi.org/10.2172/6705990

Sivula, A. 2014. Teollinen kulttuuriperintö vakiintui suomalaiseen historiatietouteen. Tekniikan Waiheita 32(2): 5–18.

Skoglund, P., Persson, T. & Cabak Rédei, A. 2020. A multisensory approach to rock art: Exploring tactile and visual dimensions in the southern Scandinavian rock art tradition. Proceedings of the Prehistoric Society 86: 95–110. https://doi.org/10.1017/ppr.2020.1

Storm, A. 2014. Post-Industrial Landscape Scars. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137025999

Sørensen, T. F., Marila, M. & Beck, A. S. 2024. The mandate for speculation: Responding to uncertainty in archaeological thinking. Cambridge Archaeological Journal 0(0): 1–16.

Tammilehto, O. 1996. Miksi viidettä ydinvoimalaa ei rakennettu? Ydinvoimanvastaisen liikkeen historiaa. T. Heima-Tirkkonen, T. KallioTamminen & T. Selin (toim.) Ruohonjuurista elämänpuuksi. Suomalainen vaihtoehtoliikehdintä: 97–111. Helsinki: Vihreä Sivistysliitto.

Tormulainen, T. 2007. Kansalaisliike: Ei uraanikaivosta Pohjois-Karjalaan. Kulttuurivihkot 3: 24–26.

Tormulainen, T. (toim.) 2009. Pekkerelli 2009. Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike. Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen lehti.

Uotila, H., Ertamo, S. & Ojala, K. (toim.) 2010. Vuoden huiput. Parasta suomalaista graafista suunnittelua ja mainontaa. Helsinki: Grafia.

Vihreä Mutantti 1983a. Päättäjät vastaavat teoistaan. Johdattelua Vihreän Mutantin maailmaan. Vaihtoehto ydinvoimalle 1: 30–31.

Vihreä Mutantti 1983b. Ydinjätevakuutus ei vakuuta Vihreää Mutanttia. Eli edelleenjohdattelua Vihreän Mutantin maailmaan. Vaihtoehto ydinvoimalle 2: 6.

Voimalaitosaluetoimikunta 1974. Voimalaitosaluetoimikunnan mietintö. Helsinki: Kauppaja teollisuusministeriö.

Voyles, T. B. 2015. Wastelanding: Legacies of Uranium Mining in Navajo Country. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. https://doi.org/10.5749/ minnesota/9780816692644.001.0001

Weart, S. R. 2012. The Rise of Nuclear Fear. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Weinberg, A. 1978. On cave paintings and nuclear security. Nature 276: 663. https://doi.org/10.1038/276663a0

Witelson, D. M. 2022. Performance theory: A growing interest in rock art research. Time and Mind 15(3–4): 313–341. https://doi.org/10.108 0/1751696X.2023.2185539

Witmore, C. & Francisco, C. L. 2021. Through the Jackpile-Paguate uranium mine. B. Olsen, M. Burström, C. DeSilvey & Þ. Pétursdóttir (toim.) After Discourse: Things, Affects, Ethics: 257–281. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429200014

WNI 2023. The World Nuclear Industry Status Report 2023. Pariisi: Mycle Schneider Consulting Project.

Äikäs, O. 1989. Uraaninetsintä Suomessa. ATS Ydintekniikka 18: 11–13.

Äikäs, T. 2021. Uusia näkökulmia teollisuusarkeologiaan Suomessa. Tekniikan Waiheita 39(3): 4–6. https://doi.org/10.33355/tw.111197

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-07-08

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit
Saapunut 2024-04-12
Hyväksytty 2024-06-17
Julkaistu 2024-07-08