Ajatuksia tekstiiliarkeologian poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja tieteellisestä kehittymisestä Suomessa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle

Kirjoittajat

  • Sanna Lipkin Oulun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.143591

Abstrakti

Ensimmäiset arkeologiset tekstiilit kaivettiin Suomessa 1800-luvun lopulla. Siitä lähtien tekstiilien tieteellisellä tutkimuksella kuten myös sekä kansanpukujen että muinaispukujen rekonstruoimisella on ollut poliittista merkitystä. Miehet suunnittelivat ensimmäiset muinaispuvut nationalistisesta näkökulmasta, mutta naiset omaksuivat pian pukuaatteen. Viimeaikoihin saakka naiset ovat pukujen avulla ilmaisseet ajatuksiaan niin senaikuisesta yhteiskunnasta kuin menneisyydestä. Artikkelissa esitellään muutamia ajatuksia tekstiilitutkimuksen ja tekstiiliarkeologian kehittymisestä aina 1800-luvun lopulta 2020-luvulle saakka.

Lähdeviitteet

Appelgren-Kivalo, H. 1907. Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta. Finnische Trachten aus der Jüngeren Eisenzeit. Helsinki.

Baron, N. 2007. The King of Karelia. Col P.J. Woods and the British Intervention in North Russia 1918–1919. A History and Memoir. London: Francis Boutle Publishers.

Elovenan tarina, Elovena-tytön historia. <https://elovena.com/fi/elovena>. (Hämtad 26.10.2023)

Geijer, A. 1950. Pietas’ Textilkonservering. Forvännen, Smärre meddelanden: 48–52. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1224481/FULLTEXT01.pdf>. (Hämtad 3.1.2024)

Fewster, D. 2006. Visions of past glory: Nationalism and the construction of early Finnish history. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Grymer-Hansen, M. & Lervad, S. 2021. Conceptual work and information management of textile technical terminology by Margrethe Hald et al. NORDTERM 22. Begreppsarbete och informationshantering. Rapport från NORDTERM 2021. Helsingfors, Finland 1–2 juni 2021: 129–137.

Haltsonen, S. 1947. Theodor Schvindt. Kansantieteilijä ja kotiseudun tutkija. Helsinki: Kirjapaino-osakeyhtiö SANA.

Haapoja-Mäkelä, H. 2020. Silencing the Other’s Voice? On Cultural appropriation and the Alleged Finnishness of Kalevalaic Runo Singing. Ethnologia Fennica 47.1: 6–32. https://doi.org/10.23991/ef.v47i1.84255.

Heikel, A.O. 1889. Tuukkalan löytö. Finska fornminnesföreningens tidskrift. Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen aikakauskirja X: 179–224.

Hirviluoto, A-L. 1973. Raision Ihalan “vaskivaipat”. P. Sarvas & A. Siiriäinen (red.) Honos Ella Kivikoski: 60–67. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 75. Helsinki.

Hirviluoto, A-L. 1999. Maidens Picking Dyer Plants. M. Huurre, C. Carpelan, P. Halinen, T. Kirkinen, V. Laulumaa, M. Lavento & M. Lönnqvist (red.) Dig it All: Papers Dedicated to Ari Siiriäinen: 289–293. Helsinki: The Finnish Antiquarian Society and The Archaeological Society of Finland.

Karisto, M. Kirjavainen, H., Riikonen, J. & Ruohonen J. 2021. Ravattuladräkten: gravfynd som grund för en forndräkt. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki.

Kaukonen, T-I. 1985 Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. Porvoo, Helsinki: WSOY.

Kirjavainen, H. 2005. The fleece types of late medieval textiles and raw wool finds from the Åbo Akademi site. Annales Academiae Scientiarum Fennicae 336: 131–146.

Kjellberg, A. 2001. Obituary. Marta Hoffman. Achaeological Textiles Newsletter 33(Autumn): 16–17.

Korppi-Tommola, A. Äänioikeus, uranaiset ja sinkut – Ella Kivikoski, toisen naissukupolven tiedenainen. M. Silver och P. Uino (red.), Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elämä ja tutkimuskentät: 193–208. Turku: Sigillum.

Lehtinen, I. 2004. Agathon Reinholm – suomalainen taiteilija sukukansojen parissa. Suomen Museo–Finskt Museum 111: 47–60. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/127987.

Lehtosalo-Hilander, P-L. 1978. Euran puku – uusi tulokas suomalaisten muinaispukujen sarjan. Vakkanen 3: 27–64.

Lehtosalo-Hilander, P-L. 1982. Luistari III: A Burial-Ground Reflecting the Finnish Viking Age Society, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:3. Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, P-L. 1984. Ancient Finnish Costumes. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.

Lehtosalo-Hilander, P-L. 2001. Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Eura: Euran muinaispukutoimikunta.

Lehtosalo-Hilander, P-L. 2020. Ella Kivikoski ja rautakauden nainen. M. Silver och P. Uino (red.), Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elämä ja tutkimuskentät: 303–322. Turku: Sigillum.

Lindblom, L. 2018. Agnes Teresa Geijer. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. <https://www.skbl.se/sv/artikel/AgnesGeijer>. (Hämtad 8.11.2023)

Lipkin manuskript. Finnish national costume. Bloomsbury Encyclopedia of World Textiles Vol. 8. (Politics and Power).

Lipkin, S. 2020. The clothed dead body in northern Ostrobothnian Finland between the 17th and mid-19th centuries. T. Äikäs & S. Lipkin (red.) Entangled Beliefs and Rituals: 54–69. Monographs of the Archaeological Society of Finland 8. http://www.sarks.fi/masf/masf_8/MASF8-3-Lipkin.pdf.

Lipkin, S. 2023. Illegal burial accessories? Bobbin lace from Postmedieval Northern Ostrobothnian church burials. S. Lipkin, E. Ruhl, K. Wright (red.): Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles. The Proceedings of the North European Symposium for Archaeological Textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu): 247–258. Monographs of the Archaeological Society of Finland 12. http://www.sarks.fi/masf/masf_12/MASF12_20_Lipkin.pdf.

Lipkin S, Puolakka H-L. 2022. Reconstruction of the 14th century textile in a burial from Valmarinniemi. P. Halinen, H. Volker & K. Mannermaa (red.). Odes to Mika. Professor Mika Lavento’s Festschrift as he turns 60 years old: 174– 180. Monographs of the Archaeological Society in Finland 10. http://www.sarks.fi/masf/masf_10/MASF10_20_Lipkin_Puolakka.pdf.

Lipkin, S., Kirkinen, T. & Äikäs, T. 2020. Suomalaisten arkeologien käsityksiä tasa-arvosta: Kyselytutkimustuloksia vuodelta 2020. Muinaistutkija 4/2020: 18–33.

Lipkin, S., Ruhl, E., Vajanto, K., Tranberg, A. & Suomela J. 2021. Textiles: Decay and Preservation in Seventeenth- to Nineteenth-Century Burials in Finland. Historical Archaeology 55(1): 49–64. https://doi.org/10.1007/s41636-020-00270-4.

Lipkin, S., Niinimäki, S., Tuovinen, S., Ruhl, E., Maijanen, H., Niinimäki, J. & Junno, J-A. 2021: Newborns, Infants, and Adolescents in Post-Medieval Northern Finland: A Case Study from Keminmaa. Historical Archaeology 55(1): 30–48. https://doi.org/10.1007/s41636-020-00265-1.

Lipkin, S., Tranberg, A., Kallio-Seppä T. & Ruhl, E. 2022. Preparing Children’s Burials in Post-Medieval Finland: Emotions Awakened by Sensory Experiences. Historical Archaeology 56: 184–198. https://doi.org/10.1007/s41636-022-00343-6.

Lipkin, S., Karjalainen, V-P., Puolakka, H-L. & Finnilä, M. 2023. Advantages and limitations of micro-computed tomography and computed tomography imaging of archaeological textiles and coffins. Heritage Science 11: 231. https://doi.org/10.1186/s40494-023-01076-2.

Lönnrot, E. Kalevala, the 1849 edition. <https://www.gutenberg.org/files/7000/7000-h/7000-h.htm>. (Hämtad 5.10.2023)

Lönnrot, E. 1887. Kalevala. Kolmas helppohintainen, selityksillä ja kuvilla varustettu painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnrot, E. 1887. Kanteletar elikkä Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnqvist, B. 1978. Kansanpuku ja kansallispuku. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Lönnqvist, B. 1995. Toini-Inkeri Kaukonen 1913–1994. Suomen Museo–Finskt Museum 102: 121–123. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128715.

Lönnqvist, B. 2008a. Maktspel i kläder. Om det osynliga kulturella anatomi. Helsingfors: Schildts.

Lönnqvist, B. 2008b. Den finlandsvenska bygdedräktströrelsen. K. Appelgren, K. Grönlund, M. Häggblom, B. Lönnqvist, M. Schulman & G. Vuori (red.) Finlandssvenska dräktboken: 11–74. Helsingfors: Schildts.

Lönnqvist, B. 2018. Inledning. E. Mendelin & B. Lönnqvist (red.) Brages Dräktmuseum. Katalog av Ynvar Heikel. Utgiven av Föreningen Brage i Helsingfors: 3–5. Brages årsskrift 2014–2018. Helsingfors: Föreningen Brage.

Malmberg, R. 1998: Heporauta, Elsa. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-005583>. (Hämtad 9.2.2024)

Matti Meikäläinen, 27.11.1886, nro 24, s. 3 <https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1002064?page=3>. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot.

Mikkelin Sanomat, 05.08.1886, nro 31, s. 2 <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/89792?page=2>. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot.

Mokdad, U. och Grymer-Hansen, M. 2021. Margrethe Hald og rundvæven. Haandarbejdets Fremme 3/2021: 9–14. <https://www.traditionaltextilecraft.dk/_files/ugd/2619b9_95d93a20477f4bdf9f64a7868b7395a9.pdf>. (Hämtad 17.10.2023)

Mokdad, U., M. Grymer-Hansen & E. Andersson Strand. 2021. Margrethe Hald: the life and work of a textile pioneer. Archaeological Textiles Review 62: 181–182.

Mäkinen, L. 1915. Kansallispukuja. Kansanwalistusseuran Käsiteollisuuspiirrustuksia no. VI. Helsinki: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät.

Mäntylä-Asplund, S. 2011. “Gift wrapping” in late iron age graves? Grave 38 in Rikala as an example. J. Harjula, M. Helamaa & J. Haarala (red.) Times, Things & Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen: 222–235. Turku: Turun yliopisto.

Nevalainen, P. 1995. Ensimmäisestä maailmansodasta nykypäivään. H. Kirkinen, P. Nevalainen & H. Sihvo, Karjalan kansan historia: 345–550. Porvoo: WSOY.

Nevalainen, P. 2022. Lunastamaton Viena. Suomalaiset siirtomaaherroina 1918–1920. Helsinki: SKS Kirjat.

Norsk institute for bunad og folkedrakt 2021. Marta Hoffmann. Digitalt Museum <https://digitaltmuseum.no/021189707967/marta-hoffmann-1913-2001>. (Hämtad 8.11.2023).

Nygård, T. 1980. Itä-Karjalan pakolaiset 1917–1922. Studia Historica Jyväskylensia 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Onatsu, J. 2015. Tyyni Vahter kuvasi naisten töitä. Kamera 2/2015. <https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat/ajankohtaista/kamera-lehden-artikkelit-2015/tyyni-vahter-kuvasi-naisten-toita>. (Hämtad 8.11.2023)

Paulan esittely, History of Paula. <https://www.paulig.fi/sv-FI/allt-om-kaffe/paulan-esittely> (Hämtad 15.10.2023)

Purhonen, P., Söyrinki-Harmo, L., Tomanterä, L. Aav, M., Masala, S-L. & M. Johansson 1985. ”Ken kantaa Kalevalaa”: a pageant of ancient Finnish dress. 1835 Kalevala 1985. Utställningspublikation. Helsinki: Kalevala Koru Oy.

Raita. Home page of the Association Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry. <http://kansallispukuyhdistys.fi/index.html>. (Hämtad 12.10.2023)

Rammo, R., Wright, K. & Pasanen, M. 2023. Searching for mastery in dyeing: Blackish blue on Estonian and Finnish textile finds from the 11th–15th centuries. S. Lipkin, E. Ruhl, K. Wright (red) Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles. The Proceedings of the North European Symposium for Archeological Textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu): 149–160. Monographs of the Archaeological Society of Finland 12.

Reijonen, H. 2010. Verstaalla ja ateljeessa. Maalausten, huonekalujen ja tekstiilien konservointia Muinaistieteellisessä toimikunnassa. Suomen Museo – Finskt Museum 117: 95–136. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/110374.

Reitala, A. 1983. Suomi-neito. Helsinki: Otava.

Riikonen, J. 1990. Naisenhauta Kaarinan Kirkkomäessä. Karhunhammas 12 magistersavhandling, Åbo universitet.

Riikonen, J. 2003. Arkeologiset tekstiililöydöt – tutkimusta ja tulkintaa. Sinihameet kultavyöt – Suomalaisia muinaispukuja: 6–35. Tampere: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry.

Riikonen, J. 2005. Iron Age aprons from southwestern Finland. And other cloths and pendants worn on the waist. S. Mäntylä (red.) Rituals ans relations. Studies on the society and material culture of the Baltic Finns: 31–72. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, Humaniota 336. Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters.

Riikonen, J. 2011. White linen: Cloth of luxury. J. Harjula, M. Helamaa & J. Haarala (red.) Times, Things & Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen: 198–221. Turku: Turun yliopisto.

Riikonen, J. & Ruohonen, J. (red.) 2023. Ravattulan muinaispuku. Tutkimukset ja valmistusohjeet. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Riikonen, J., Kirjavainen, H., Karisto, M. & Ruohonen, J. 2023. Fibre, dyes, seams and bands: Grave 41/2016 and the Ravattula costume reconstruction. S. Lipkin, E. Ruhl & K. Wright (red.) Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles. The Proceedings of the North European Symposium for Archeological Textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu): 89–105. Monographs of the Archaeological Society of Finland 12. http://www.sarks.fi/masf/masf_12/MASF12_7_Riikonen_et_al.pdf

Sahramaa, J. 2001. Löydöstä Muinaispuvuksi – Arkeologisten teksiililöytöjen ennallistaminen. Magisteravhandling, Helsingfors universitet. https://helda.helsinki.fi/items/54992cfa-82ae-40f0-a550-77d42d61bcbc.

Schvindt T. 1893. Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sitä seuraavilta ajoilta Käkisalmen kihlakunnan alalta saatujen löytöjen mukaan. Helsinki: Suomen muinaismuisto-yhdistys.

Schvindt, T. 1899. Suomalaisia Kansallispukuja. Koti ja yhteiskunta, Käsitöitä-liite 4.

Schvindt, T. 1902. Suomalaisia kansallispukuja. Finska folkdräkter. Helsingfors: Yrjö Weilin.

Schvindt, T. & Sirelius, U.T. 1922. Suomen ylioppilasosakuntain kansantieteellinen museo vv. 1876–1893. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja XXXIII. Helsinki.

Seitsonen, O., Mullins, P.R. & Ylimaunu, T. 2019. Public memory, National Heritage, and memorialization of the 1918 Finnish Civil War. World Archaeology 51(5): 741–758. https://doi.org/10.1080/00438243.2020.1724821.

Seppälä, E. & Seppälä, M-O. 2020. Suomen kultakausi: kuvataide, arkkitehtuuri, kirjallisuus, teatteri ja säveltaide. Helsinki: WSOY.

Sihvo, H. 1995. Vanhasta Suomesta autonomian ajan Karjalaan. H. Kirkinen, P. Nevalainen & H. Sihvo, Karjalan kansan historia: 173–291. Porvoo: WSOY.

Sihvo, P. 2001. Palava mieli. Kansatieteellinen arkeologi Theodor Schvindt. Lappeenranta: Karjalan Kirjapaino Oy.

Silver, M. 2020. Ella Kivikoski ja muita tieteellisen arkeologian naispioneereja Pohjoismaissa sekä Itämeren piirissä. M. Silver & P. Uino (red.), Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elämä ja tutkimuskentät: 209–238. Turku: Sigillum.

Silver, M. 2021. Professori Ella Kivikoski: suomalainen tiedenainen arkeologiassa – Professor Ella Kivikoski (1901–1990): A Finnish female scientist in archaeology. U. Frevert, E. Osterkalp & G. Stock (red.) Women in European Academies: From Patronae Scientarianum to Path-Breakers: 267–308. Discourses in Intellectual Europe – Allea, Vol. 3, Berlin: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110634259.

Sirelius, U.T. 1922. Suomen kansallispukuja II. Helsinki: Tietosanakirja-Osakeyhtiö.

Suomela, J.A., Viljanen, M., Svedström, K., Wright, K. & Lipkin, S. 2023. Research methods for heritage cotton fibres: case studies from archaeological and historical finds in a Finnish context. Heritage Science 11: 175. https://doi.org/10.1186/s40494-023-01022-2.

Suviranta, S. 2001. Vankasti räisäläinen Theodor Schvindt. Räisäläinen 4/2001. <https://raisala.fi/perinne/perinne-theodor-schvindt.html>. (Hämtad 12.10.2023)

Tomanterä, L. 1984. Pukurekonstruktio Maskun Humikkalan haudasta 32.”Ken kantaa Kalevalaa”: a pageant of ancient Finnish dress 1835 Kalevala 1985: 37–47. Utställningspublikation. Helsinki: Kalevala Koru Oy.

Uino, P. 1997. Ancient Karelia. Archaeogical studies. Finska fornminnesföreningens tidskrift 104.

Vahter, T. 1928. Pronssikierukkakoristelun teknillisistä menetelmistä. Suomen museo XXXV: 61–70.

Vahter, T. 1945. Varsinais-Suomen esihistorialliset palmikkonaudat. Strena Archaeologica Professori A. M. Tallgren. 8.2.1945. Sexagenario dedicata: 211–220. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens tidskrift XLV.

Vahter, T. 1950. Suomalaisia kansallispukuja. Porvoo: WSOY.

Vahter, T. 1952. Varsinaissuomalainen kaarihuntu. Kivikoski, E. (toim.) Corolla archaeologica in honorem C. A. Nordman: 151–158. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Vajanto, K. 2006. Dyes and Dyeing Methods in Late Iron Age Finland. Helsinki: University of Helsinki.

Valkeapää, L. E. 2023. Kansallispuvun kulttuurihistoria. Tampere: Vastapaino.

Virtanen, L. 1988. Suomalainen kansanperinne. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Wallin, V. 1894. Kuvauksia Suomen kansan esihistoriasta. Jyväskylä: Jyväskylän kirjapaino.

Wieth-Knudsen, B. 2023. Margrethe Hald. Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Akademikere, forskere og lærde folk. <https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/Margrethe_Hald>. (Hämtad 8.11.2023)

Julkaistu

2024-03-20

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit