Tarkkuusinventointeja Itä-Lapin rautakautisilla kohteilla Savukoskella ja Sallassa

Metallinilmaisimen käyttö kaistainventoinnissa

Kirjoittajat

  • Jari-Matti Kuusela Regional Museum of Lapland / University of Oulu
  • Janne Matilainen Lapin ammattikorkeakoulu

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.140935

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan metallinilmaisimilla tehtävän kaistainventoinnin käyttöä rautakautisten ”yksittäishautausten” lähialueiden tutkimuksessa. Artikkelissa tarkastellaan inventoinnin metodiikkaa sekä inventoinnissa tarvittavaa kalustoa kahden Lappiin sijoittuvan tapaustutkimuksen kautta. Tulokset osoittavat, että yksittäishautauksina pidetyt haudat saattavat olla osa laajempaa kiinteää muinaisjäännöstä, jossa haudat sijaitsevat toisistaan muutamien kymmenien metrien päässä.

Lähdeviitteet

Hakamäki, V. 2018. Seeing Behind Stray Finds. Understanding the Late Iron Age Settlement of Northern Ostrobothnia and Kainuu, Finland. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora 168. Oulu: University of Oulu.

Hakamäki, V. & Anttonen, P. 2017. Several new Late Iron Age sites and finds discovered between 2014 and 2016 in Suomussalmi, northeast Finland. Faravid 44: 21–38.

Hakamäki, V., Kuusela, J.-M., Sarkkinen, M. & Vilkama, R. 2013. Utajärven Viinivaaran itäpään rautakautisen löytöpaikan kaivaus ja kartoitus kesäkuussa 2013. Muinaistutkija 4/2013: 2–11.

Kotivuori, H. 2022. Metallinilmaisinlöytöjä Sallasta. P. Halinen, V. Heyd, K. Mannermaa & M. Suhonen (toim.) Oodeja Mikalle: juhlakirja professori Mika Lavennolle hänen täyttäessään 60 vuotta: 156–164. Monographs of the Archaeological Society of Finland 10. http://www.sarks.fi/masf/masf_10/MASF10_18_Kotivuori.pdf.

Kuusela, J-M. 2020a. Savukoski Sotataival 3. Rautakautisen esinesikermän löytöpaikan tarkastus 28.7.2020. Tarkastuskertomus. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi.

Kuusela, J.-M. 2020b. Salla. Pyhäjärvi, Onkamo ja Märkäjärvi. Arkeologisten kohteiden tarkastus 21.–23.7. & 12.9.2020. Tarkastuskertomus. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi.

Kuusela, J.-M. 2020c. Rovaniemi Korkalo. Marikkovaaran arkeologinen tarkastus 8.6.2020. Tarkastuskertomus. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi.

Kuusela, J.-M. 2021. Savukoski Sotataival 3. Rautakautisen löytöpaikan tarkastus 5.8.2021. Tarkastuskertomus. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi.

Kuusela, J.-M. 2023. Salla – 1000034809 Järvenpää. Myöhäisrautakautisen hautapaikan ja asuinpaikan kaivaus ja tarkkuusinventointi (SJP-23). Kaivauskertomus. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi.

Maanmittauslaitos 2023a. FINPOS-paikannuspalvelu: DGNSS-palvelu. https://www.maanmittauslaitos.fi/finpos/dgnss (Luettu 14.3.2023)

Maanmittauslaitos 2023b. Tutkimus: FGI:n hankkeet. https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/tutkimushankkeet/fgin-hankkeet (Luettu 3.5.2023)

Maanmittauslaitos 2023c. Uutiset ja artikkelit: Matkapuhelinten paikannustarkkuus paranee jälkilaskennalla ja toistomittauksilla. https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/matkapuhelinten-paikannustarkkuus-paranee-jalkilaskennalla-ja-toistomittauksilla (Luettu 4.5.2023)

Matilainen, J.W. 2020. Satelliittipaikannus kuluttajalaitteilla. Lumen 2/2020. https://www.theseus.fi/handle/10024/335235 (Luettu 14.3.2023)

D Technologies Limited 2023. Moasure. https://www.moasure.eu/ (Luettu 14.3.2023)

Mikkola, E. 2022. Savukoski Sotataival 3. Rautakautisen polttohaudan kaivaus 25.–26.8.2020 sekä rautakautisen punamultahaudan kaivaus 6.–10.9.2021. Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Museovirasto 2023. Kulttuuriympäristön palveluikkuna, muinaisjäännösrekisteri. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000027140 (luettu 20.1.2023).

Nyman, J.-E. 2020. Suomussalmi Märännönkangas. Rautakautisen hautapaikan arkeologinen kaivaus 10.–14.7.2020. Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Puolakka, H. & Kuusela, J.-M. 2022. Burial practices in northern Sweden, northern Finland, and the White Sea coast between the 9th and 16th centuries AD: Adaptation of practices in a decentralised network. Fennoscandia Archaeologica XXXIX: 28–56.

Uino, P. 1997. Ancient Karelia. Archaeological Studies. Muinais-Karjala. Arkeologisia tutkimuksia. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 104. Helsinki: Finnish Antiquarian Society.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-27

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit