Renkaita, spiraaleja ja lautanauhoja – pieniä tekstiilijäännöksiä pohjoisesta

Kirjoittajat

  • Hanna-Leena Puolakka Ouluh Yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.138011

Abstrakti

Keminmaan Valmarinniemen noin 1100–1400-luvuille ajoittuvassa kalmistossa on säilynyt vain vähän tekstiiliä, mutta niiden joukossa on säilynyt myös muutama lautanauhan kappale. Näitä lautanauhoja ja niihin liittyviä metalliosia vertaillaan Kuolan niemimaalla sijaitsevan ja osittain saman ikäisen, noin 1100–1200-luvulle ajoittuvan Kuzomen II -kalmiston vastaaviin nauhoihin ja löytöihin. Molemmissa kalmistoissa lautanauhoja on käytetty vöinä, ne edustavat samaa kokoluokkaa ja molempien kalmistojen lautanauhojen kuvioille löytyy vastineita muun muassa Karjalasta ja Novgorodista. Nauhojen yhteydestä löydetyille pronssisille renkaille ja pienille spiraaleille löytyy vastineita ainakin Ravattulan Ristimäeltä, Karjalasta ja Virosta. Kalanruotokuvioisten lautanauhojen levintä vielä historiallisella ajallakin on äärimmäisen laaja ja niitä esiintyy Suomesta Karjalan kautta Baltiaan ulottuvalla alueella. Valmarinniemen ja Kuzomenin nauhat voivat olla paikallisesti tuotettuja, sillä niiden kuviot ovat helppoja kopioida ja kutoa. Toisaalta spiraalikoristellut lautanauhat voivat olla myös tuontitavaraa, sillä kevyitä ja kauniita nauhoja on ollut helppo kuljettaa ja myydä.

Lähdeviitteet

Carpelan, C. 1974. Kaapit 13–15, Sompio. Kemijoki 8000 näyttelyopas. Kemijoen alueen muinaisuutta 8000 vuoden ajalta arkeologisten tutkimusten valossa: 57–63. Helsinki: Museoviraston esihistorian toimisto.

Carpelan, C. 1992. Juikenttä – Näkökulma saamelaiseen yhteiskuntaan. K. Julku (toim) Suomen Varhaishistoria: Tornion Kongressi 14.–16.6.1991: Esitelmät, Referaatit: 34–44. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys.

Gurina, N. N. [Гурина, Н. Н.] 1997. История культуры древнего населения Кольского Полуострова. Санкт Петербург: Петербургское востоковедение.

Heinonen, R. 1954. Puvustollisia piirteitä kansainvaellusajalta Huittisten Nanhian Vittaanmäen löydön valossa. Suomen museo 1954: 37–48.

Honka-Hallila, H., Hukkanen, T. & Karisto, M. 2023. Ohimokoristeet. J. Riikonen & J. Ruohonen (toim.) Ravattulan muinaispuku: tutkimukset ja valmistusohjeet: 176–180. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Hvoštšinskaja, N. V. [Хвощинская, Н. В.] 2004. Финны на Западе Новгородской Земли (По Материалам Могильника 3алахтовье). Санкт Петербург: Российская Академия Наук, Институт Истории Материальной Культуры.

Ikäheimo, J., Maijanen, H., Matila, T. & Pelttari, P. 2020. Cape Valmarinniemi: The Cemetery of Medieval Kemi Parish in Northern Finland. Medieval Archaeology 64/2: 244–272. https://doi.org/10.1080/00766097.2020.1835272

Itkonen, T. I. 1948. Suomen Lappalaiset I. Porvoo: WSOY.

Jasinski, M. E. & Ovsjannikov, O.V. [Ясински М. Э., Овсянников О. В.] 1998. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. Санкт Петербург: Петербургское востоковедение.

Karisto, M. 2010. Lautanauhat – suunnittelu ja kutominen. Helsinki: Tammi.

Karisto, M. & Pasanen, M. 2020: Nauha-aarteita. Arkeologisia lautanauhoja Suomen rautakaudelta. Tallinna: Salakirjat.

Karisto, M. 2023. Sukkien sidontanauhat. J. Riikonen & J. Ruohonen (toim.) Ravattulan muinaispuku: tutkimukset ja valmistusohjeet: 122–129. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Karjalainen, V.-P., Finnilä, M. Salmon, P. L. & Lipkin, S. 2023. Micro-computed tomography imaging and segmentation of the archaeological textiles from Valmarinniemi. Journal of Archaeological Science 160 (December 2023): 105871. https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105871.

Karpova, T. V. [Карпова, Т.В.] 2020. Находки шерстяных лент XIII—XV вв. На усадьбе «б» пятницкого раскопа в Старой Pуссе. Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. № 7 (32).

Kaukonen, T. I. 1965. Suomen kansanomaiset nauhat: kansatieteellinen tutkimus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Kaukonen, T. I. 1968. Om brickvävningens traditioner i Finland och ett par brickband från korstågstiden. Finskt museum 75: 49–62.

Kaukonen, T. I. 1985. Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. Porvoo: WSOY.

Kivikoski, E. 1973. Die Eisenzeit Finnlands: Bildwerk und Text. Neuausgabe. Helsinki: WSOY

Koponen, T. & Pelttari, P. 2016. Keminmaa, Valmarinniemi: Keskiaikaisen kirkkomaan kaivaus 25.5.–1.7. ja 3.8.–16.9. 1981. Tutkimusraportti, Oulun yliopisto.

Kotškurkina, S. I. & Orfinskaja, O. V. [Кочкуркина, С. И. & Oрфинская, О. В.] 2014. Приладожская курганная культура: Технологическое исследование текстиля. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН.

Kotškurkina, S. I. & Orfinskaja, O. V. 2016. Archaeological textiles of the 10th to the 12th century from the Gaigovo barrow group (Russia, Leningrad oblast). Archaeological Textile Review 58: 21–33.

Kurisoo, T., Posti, M.L., Jegorov, S., Kangert, N. 2023. New public discoveries in 2022 against a backdrop of concerns about reporting and processing of finds. Archaeological Fieldwork in Estonia Issue 2022: 217–238. https://doi.org/10.5281/zenodo.10131863

Laakso, V. & Belskiy, S. 2018. The Kalmistomäki Cemetery of the Kylälahti Pogost in Hiitola, Karelia. Archaeological Materials from Excavations in 2006–2009. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Lehtonen, K. 2009. Aurajokilaakson maahan kätketty menneisyys, Arkeologinen inventointihanke 1998–2002. K. Korkeakoski-Väisänen, J. Pukkila & H, Lehtonen (toim.) Muinaisjäännös ja maisemakohde. Kaksitoista näkökulmaa arkeologisiin ja kasvitieteellisiin tutkimuksiin Liedon Vanhalinnassa ja sen ympäristössä: 176–202. Turku: Turun yliopistosäätiö.

Lipkin, S. 2016. Keminmaa, Valmarinniemi (1981) – Raportti tekstiileistä ja muista pukeutumiseen liittyvistä löydöistä (KM39304). Tutkimusraportti, Oulun yliopisto.

Lipkin, S. & Puolakka, H-L. 2022. Reconstruction of the 14th century textile in a burial from Valmarinniemi. K. Mannermaa, P. Halinen & V. Heyd (toim.) Oodeja Mikalle | Odes to Mika | Оды Мике. Monographs of the Archaeological Society of Finland 10: 164–170. Helsinki: Suomen arkeologinen seura. http://www.sarks.fi/masf/masf_10/MASF10_20_Lipkin_Puolakka.pdf Viitattu 19.2.2024.

Lipkin, S., Karjalainen, V.-P, Puolakka, H-L., & Finnilä, M. 2023. Advantages and limitations of micro-computed tomography and computed tomography imaging of archaeological textiles and coffins. Advanced Analytical Techniques for Heritage Textiles; Heritage Science 11: 231, https://doi.org/10.1186/s40494-023-01076-2

Merisalo, V. 1978. Nauhoja. Porvoo: WSOY.

Ovsjannikov, O.V & Rjabinin, E. A. [Овсянников О. В. & Рябинин Е. А.] 1989. Средневековые грунтовые могильники Терского берега // Советская Археология 1989. № 2. С. 201–211. Москва: Академия Наук СССР.

Penna-Haverinen, S. 2009. Pronssirengas ja arvoituksellinen pirtanauha Kaarinan Ravattulan Ristimäestä. K. Korkeakoski-Väisänen, J. Pukkila & H. Lehtonen (toim.) 2009: Muinaisjäännös ja maisemakohde. Kaksitoista näkökulmaa arkeologisiin ja kasvitieteellisiin tutkimuksiin Liedon Vanhalinnassa ja sen ympäristössä: 184–185. Turku: Turun yliopistosäätiö.

Penna-Haverinen, S. 2010. Patterned Tablet-Woven Band – In Search of the 11th Century Textile Professional. E. B. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, C. Munkholt & M. Ringgard (toim.) North European Symposium for Archaeological Textiles X: 195–200. Oxford: Oxbow Books.

Puolakka, H-L. 2019. Cremation burials in inhumation cemeteries in Late Iron Age Finland and the Karelian Isthmus. Transactions of the Institute for the History of Material Culture 20: 53–63. https://doi.org/10.31600/2310-6557-2019-20-53-63

Puolakka, H-L. 2020. Ancestors and additional bones: mixing of burial traditions in Late Iron Age Finland. T. Äikäs & S. Lipkin (toim.) Entangled Beliefs and Rituals: Religion in Finland and Sápmi from Stone Age to Contemporary Times. Monographs of the Archaeological Society of Finland 8: 16–34. Helsinki: Archaeological Society of Finland. http://www.sarks.fi/masf/masf_8/MASF8-1-Puolakka.pdf. Viitattu 19.2.2024.

Puolakka, H-L & Kuusela, J-M. 2022. Burial practices in northern Sweden, northern Finland, and the White Sea coast between the 9th and 16th centuries AD. Adaptation of practices in a decentralized network. Fennoscandia Archaeologica XXXIX: 28–55.

Rammo, R. & Ratas, J. 2015. Ühte kadanud tehnikat taasades: spiraaltorudest kaunistused rõivastel. Studia Vernacula vol 6. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Rammo, R. & Ratas, J. 2018. An early 13th century craft box from Lõhavere in Estonia and its owner. Fasculi Archaeologia Historicae 31: 134–144. http://doi.org/10.23858/FAH31.2018.011

Rammo, R. & Ratas, J. 2019. Spiral tube decorations on garments: Restoring a lost technique. Studia Vernacula vol. 11. Studying Estonian heritage craft technologies: best of Studia Vernacula 2013–2019: 124–147. https://doi.org/10.12697/sv.2019.11.124-147

Rammo, R. & Ratas, J. 2020. Muistne moevärv oli sinine: Kukruse naise rõivad 12. ja 13. sajandi vahetusest. Tutulus, Eesti Arheoloogia Aastakiri 2020: 37–40.

Riikonen, J. 2003. Arkeologiset tekstiililöydöt – tutkimusta ja tulkintaa. H. Luoma (toim.) Sinihameet, Kultavyöt: Suomalaisia Muinaispukuja. Helsinki: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry; Opintotoiminnan keskusliitto.

Riikonen, J. 2005. Iron Age aprons from southwestern Finland. S. Mäntylä (toim.) Rituals and Relations: Studies on the Material Culture of the Baltic Finns. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Humaniora 336: 31–72. Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters

Riikonen, J. & Ruohonen J. 2023. (toim.) Ravattulan muinaispuku, tutkimukset ja valmistusohjeet. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Ruohonen, J. 2011. Kaarina Ravattula Ristimäki – Kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen ruumiskalmiston kaivaus 2010. Tutkimusraportti, Turun yliopisto.

Ruohonen, J. 2017. Ristimäki in Ravattula: On the Remains of the Oldest Known Church in Finland. J. Harjula, S. Hukantaival & V. Immonen (toim.) New Visits to Old Churches: Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region: 46–60. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Ruohonen J. 2023. Ravattulan Ristimäki. J. Riikonen & J. Ruohonen (toim.) Ravattulan muinaispuku: tutkimukset ja valmistusohjeet: 18–28. Turku: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Savenkova, M. M. [Савенкова М. М.] 2012. Историческая реконструкция древнерусского текстиля, выработанного в технике ткачества на дощечках. Актуальные проблемы современной науки. № 5(67): 16–22. Москва.

Selivontšyk, V. I. [Селiвончык В. I.] 2009. Ткацтва на дошчачках: практ. дапам. Мiнск: Медысонт.

Schvindt, T. 1982. Ompelu- ja nauhakoristeita. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 85. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Schvindt, T. 2012 [1893]. Tietoja Karjalan rautakaudesta. Tallinna: Salakirjat.

Sirelius, U. T. 1990. Suomen kansallispukujen historia. 2. p. [näköispainos 1. painoksesta, 1915]. Helsinki: Kansallisteos.

Tomanterä, L. 2003. Muinais-Hämeen tekstiilit. H. Luoma (toim.) Sinihameet, Kultavyöt: Suomalaisia Muinaispukuja. Helsinki: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry ja Opintotoiminnan keskusliitto.

Vajanto, K. 2015. Dyes and Dyeing Methods in Late Iron Age Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Valk, H., Ratas, J. & Laul, S. 2014. Siksälä kalme II. matuste ja leidude kataloog. Tartu: Tartu Ülikool.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-20

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit
Saapunut 2023-10-18
Hyväksytty 2024-02-19
Julkaistu 2024-03-20