Kaksi poikkeuksellista teräaselöytöä vanhemmalta rautakaudelta

Kirjoittajat

  • Jussi Moisio Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.137981

Abstrakti

Museovirastolle saapuvien kansalaislöytöjen joukossa varhaisrautakautiset esineet ovat melko harvinaisia. Aseista pääosa on kirveitä ja keihäänkärkiä, mutta näiden lisäksi tunnetaan kaksi harvinaisempaa teräaselöytöä. Savonlinnasta löytynyt tikari ajoittuu esiroomalaiselle rautakaudelle ja sille läheisimmät vastineet ovat Nakkilan Penttalan ja Viron Jäbaran kalmistoista. Haminan roomalaisaikainen miekkalöytö on puolestaan hajonnut ja säilän alaosaan on tehty uusi kahva. Aseiden merkitystä korostaa myös niiden löytöpaikat, jotka sijaitsevat kaukana varhaisrautakauden keskusalueista.

Lähdeviitteet

Asplund, H. 2008. Kymittӕ. Sites, Centrality and Long-Term Settlement Change in the Kemiönsaari Region in SW Finland. Annales Universitatis Turkuensis – Sarja B, Tom. 312 – Humaniora. Turku: Turun yliopisto.

Biborski, M. & J. Ilkjær. 2006a. Illerup Ådal 11. Die Schwerter – Textband. Aarhus: Aarhus University Press.

Biborski, M. & J. Ilkjær. 2006b. Illerup Ådal 12. Die Schwerter – Tafeln und Fundlisten. Aarhus: Aarhus University Press.

Bochnak, T & Harasim. P. 2015. Reparierte Waffen der vorrömischen Eisenzeit in der Przeworsk- und Oksywie-Kultur. Archäologisches Korrespondenzblatt Jahrgang 45: 519–533.

Lang, V. 2007. The Bronze and the Early Iron Ages in Estonia. Estonian Archaeology 3. Tartto: Tartu University Press.

Luoto, J. 2004. Hiukkasaari Vammala – Tyrvää. Linnoitetun asuinpaikan tutkimus. Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksen julkaisuja LXXXVI. Tyrvää: Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys.

Miks, C. 2007a. Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit. Text. Kölner Studien zur Archäologie der Römischen Provinzen, Band 8. Rahden: Verlag Marie Leidorf.

Miks, C. 2007b. Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit. Katalog und Tafeln. Kölner Studien zur Archäologie der Römischen Provinzen, Band 8. Rahden: Verlag Marie Leidorf.

Mäkivuoti, M. 1996. Oulun Kaakkurin Välikankaan kalmisto. Lisensiaatintutkielma, arkeologia, Oulun yliopisto.

Peets, J. 2003a. The Power of Iron. Muinasaja teadus 12. Tallinna: Institute of History.

Peets, J. 2003b. Koos rauaga läbi aastatuhandete. V. Lang & Ülle Tamla (toim.) Arheoloogiga läänemeremaades. Uurimusi Jûri Seliranna auks. Muinasaja teadus 13. Tallinna: Institute of History.

Poutiainen, H. 1989. Savonranta Orivesi Paasselkä Ketvele Arkeologisen kohteen tarkastus. Tarkastusraportti, Museovirasto, Helsinki.

Poutiainen, H. 1994. Savonranta Orivirran saarto - historiallisen ajan kenttävarustuksen kartoitus ja koekaivaus v. 1993. Kaivausraportti, Museovirasto, Helsinki.

Saliola, M. & Casprini. F. 2012. Pugio – Gladius Brevis Est. History and Technology of the Roman Battle Dagger. BAR International Series 2404. Oxford: Archaeopress.

Salmo, H. 1938. Die Waffen der Merowingerzeit in Finnland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja XLII: 1. Helsinki, Suomen muinaismuistoyhdistys.

Salo, U. 1968. Die frührömische Zeit in Finnland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 67. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Salo, U. 1984a. Pronssikausi ja rautakauden alku. E. Pärssinen, E. Laaksonen & K. Sillanpää (toim.) Suomen historia 1: 98–249. Espoo: Weilin + Göös.

Salo, U. 1984b. On the Weaponry of the Early Roman Period in Finland and Neighbouring Areas. Iskos 4. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Schmiedehelm, M. 1983. Koillis-Viron varhaisrautakausi 500 eaa. – 500 jaa. Helsingin yliopiston arkeologian laitos: Moniste n:o 31. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Sepänmaa, T. 1995. Savonrannan muinaisjäännösten inventointi 1995. Inventointiraportti, Museovirasto, Helsinki.

Wołągiewicz, M.D. & Wołągiewicz. R. 1963. Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery. Materiały Zachodniopomorskie 9: 9–166.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-27

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit