Oulun Pikisaaren ja Isokadun tekstiililöydöt – tekstiilit ja niiden käyttö 1600–1800-luvuilla Suomessa

Kirjoittajat

  • Marika Anttila Oulun Yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.137974

Abstrakti

Tässä pro gradu -tutkielmaan pohjautuvassa artikkelissa tarkastellaan Oulun Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöytöjä. Nämä 1600–1800-luvuille ajoittuvat tekstiilit muodostavat monipuolisen löytökokonaisuuden, joka sisältää eri menetelmillä ja jopa eri materiaaleista valmistettuja tekstiilejä. Apuna tekstiilien tarkastelussa on hyödynnetty kolmea eri tutkimusmenetelmää. Tekstiilianalyysin avulla tarkastellaan tekstiilien laadullisia ja teknisiä ominaisuuksia, kuituanalyysin avulla selvitetään tekstiileiden materiaaleja ja kontekstianalyysin kautta pohditaan muun muassa tekstiilien käyttötarkoitusta ja päätymistä löytöpaikkaansa. Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöytöjä tarkastelemalla saadaan tietoa niin tekstiilien käytöstä kuin mahdollisista käyttäjistäkin. Lisäksi tekstiililöydöt auttavat pohtimaan 1600–1800-luvuilla Suomessa eläneiden ihmisten elämää ja tapoja.

Lähdeviitteet

Anttila, M. 2022. Tekstiilit ja pukeutuminen 1600–1800-luvuilla Suomessa – Tarkastelussa Oulun kaupunkikaivausten tekstiililöydöt. Pro gradu -tutkielma. Oulun Yliopisto, Arkeologia.

Broudy. E. 1979. The Book of Looms. Lontoo: Studio Vista.

Enbuske, M. 2006. Oulu 1600-luvulla: perustamisesta isoonvihaan. R. Satokangas (toim.) Oulun vuosisadat 1605–2005. 28–43. Oulu: Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys, Oulun yliopiston historian laitos.

Grömer, K. 2016. The Art of Prehistoric Textile Making – The development of craft traditions and clothing in Central Europe. Wien: Natural History Museum Vienna.

Hyttinen, M. 2021. Ajan multaamat muistot – Historiallisen arkeologian tutkimus Oulun Pikisaaren pikiruukista, ruukkiyhteisöstä ja maailmankuvasta 1640-luvulta 1890-luvulle. Studia Archaeologica Septentrionalia 7.

Hyttinen, M., Ylimaunu, T., Kallio-Seppä, T. & Mullins, P. R. 2015. Pien polttoa ja käsityöläisyyttä – Materiaaliset muistot Oulun Pikisaaren pikiruukkiyhteisöstä. P. Häkälä (toim.) Teollisuusperintö & teknologiat ja niiden tutkimus: 27–41. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.

Kaukonen, T-I. 1985. Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. Porvoo: WSOY:n graafiset laitokset.

Koskennurmi-Sivonen, R. 2006. Neulonnan perusteet. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita 3. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

Kuokkanen, T. 2014. Vaatetus identiteetin ilmentäjänä – Piikojen pukeutuminen 1700-luvun Oulussa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, historiatieteet.

Lehtinen, I & Sihvo, P. 1984. Rahwaan puku. Helsinki: Museovirasto.

Lempiäinen, P. 2016. Vaatteet, muoti ja asema: Oululaisten pukeutuminen 1600-luvulla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Suomen ja Pohjoismaiden historia.

Lipkin, S. 2015. Hautatekstiilien käyttö ja valmistus varhaismodernissa Suomessa – Näkökulmia uskonnollisiin ja sosiaalisiin merkityksiin. P. Häkälä (toim.) Teollisuusperintö & teknologiat ja niiden tutkimus: 42–55. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.

Lipkin, S. & Kuokkanen, T. 2014. Man buried in his everyday clothes – attire and social status in early modern Oulu. Monographs of the Archaeological Society of Finland 3: 40–53

Oikarinen, T. 2011. Oulu Isokatu 11, I/28/1, (OIK-10) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus 10.5.-23.5.2010 ja kaivaus 24.5-25.7.2010 ja 9.8.- 24.8.2010. Tutkimusraportti. Museovirasto.

Palola, A-P. 2006. Oulu 1700-luvulla, kaupan vapautumisen vuosisadalla. R. Satokangas (toim.) Oulun vuosisadat 1605–2005. 44–59. Oulu: Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys, Oulun yliopiston historian laitos.

Rast-Eicher, A. 2016. Fibres – Microscopy of Archaeological Textiles and Furs. Volume 36. Budapest: Archaeolingua.

Salo, M. 2006. Oulu laivojen ja tervan vuosisadalla (1809–1879). R. Satokangas (toim.) Oulun vuosisadat 1605–2005. 60–80. Oulu: Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys, Oulun yliopiston historian laitos.

Satokangas, R. 2006. Teollistuva Oulu (1880–1919). R. Satokangas (toim.) Oulun vuosisadat 1605–2005. 81–103. Oulu: Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys, Oulun yliopiston historian laitos.

Suomi, L. 2020. Nauhat Hailuodon vanhan kirkon haudoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, arkeologia.

Ylimaunu, T. 2008. Oulun Pikisaaren kaivaustutkimukset vuonna 2007. Tutkimusraportti. Oulun yliopisto, Arkeologian laboratorio.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-20

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit