Maasta kaivettu

ajatuksia ja kokemuksia yleisön osallistamisesta ja metallinilmaisinharrastajien toiminnasta arkeologin näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Mirette Modarress

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.136328

Abstrakti

Artikkelissani käsittelen yleisön osallistumisen muotoja arkeologiassa ja sen vaikutuksia arkeologiseen tutkimukseen, kontekstiin ja löytöihin sekä yhteiseen kulttuuriperintöön. Erityisesti tarkastelen yleisökaivauksia ja metallinilmaisinharrastusta, niistä esimerkkinä ovat Sievin Kiurunkankaan tutkimukset. Kokemukseni pohjalta yleisön osallistuminen kaivauksiin on antoisa kokemus niin osallistujille kuin järjestäjille. Yleisökaivaukset edellyttävät riittävästi aikaa, henkilöstöä ja taloudellista panostusta. Yleisön osallistaminen lisää arkeologian tunnettavuutta sekä paikallisten asukkaiden tietoutta ympäristönsä menneisyydestä. Metallinilmaisimia käyttää puolestaan oma aktiivinen harrastajajoukkonsa. Liikakaivu on kuitenkin yksi harrastuksen ongelmia; huomiota olisi kiinnitettävä myös kaivun jälkeisiin muinaiskohteiden ja -löytöjen suojelutoimiin. Tarvittaisiin raamit, joiden puitteissa toimittaisiin. Arkeologinen kulttuuriperintö on yhteinen voimavara, josta soisi myös tulevien sukupolvien pystyvän nauttimaan. 

Lähdeviitteet

Aalto, I. 2020. The possibilities of public excavations in urban context. Fennoscandia Archaeologica XXXVII: 147–164.

Bardavio, A., Gatell, C. & González-Marcén, P. 2004. Is Archaeology What Matters? Creating a Sense of Local Identity among Teenagers in Catalonia. World Archaeology 36(2): 261–274. https://doi.org/10.1080/0043824042000261013

Barkin, M. 2013. Laws in Europe on the use of metal detectors. A. Lagerlöf (toim.) Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. EAC Occasional Paper No. 8. Jambes, Europae Archaeologiae Consilium: 33–36.

Faro 2005. Euroopan Neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä.

<https://rm.coe.int/1680083746> (Luettu 25.7.2023)

Gürsu, I. (toim.) 2018. Public Archaeology: Theoretical Approaches & Current Practices. British Institute at Ankara, Monograph 52, London. https://doi.org/10.1080/14655187.2019.1672035

Haggrén, G. 2011. Metallinetsintä nyt. SKAS 3/2011: 2.

Hakamäki, V. 2020. Sievi, Kiurunkangas. Kivi- tai varhaismetallikautisen sekä rautakautisen asuinpaikan kaivaus 19.–30.8.2019. Kaivauskertomus. Arkeologia, Oulun yliopisto.

Hakamäki, V., Modarress, M., Jääskeläinen, E. & Okkonen, J. 2023 (painossa). Rautakautisia löytöjä Sievin Evijärveltä. Faravid 54.

Häkälä, P. & Sorvali, E. 2017. Metallia näkyvissä, ja sitten minä vähän innostuin. Muinaistutkija 1/2017: 36–41.

Immonen, V. & Kinnunen, J. 2020. Kulttuurinen kestävyys 2010-luvun metallinilmaisinharrastuksessa. Muinaistutkija 2/2020: 2–25.

Knuutinen, T. 2017. 248 syytä nostaa kissa pöydälle. Raaseporin Slottsmalmenin tapaus, metallinilmaisinharrastajat ja arkeologinen tutkimus. SKAS 1/2017: 3–14.

Lagerlöf, A. (toim.) 2013. Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological heritage Management. EAC Occasional paper No. 8. Proceedings of the International Conference Cite des Sciences, Paris, France, 15th–17th March 2012. Stockholm: Swedish National Heritage Board.

Lähdetluoma, M. 2021. Metallinetsinharrastus toi ennätyksellisen paljon esineitä Museovirastolle – jono konservointiin on pitkä ja osa löydöistä uhkaa tuhoutua. Yle uutiset 22.7.2021 <https://yle.fi/uutiset/3-12026014> (Luettu 19.1.2022)

Matsuda, A. & Okamura, K. 2011. Introduction. K. Okamura & A. Matsuda (toim.) New Perspectives in Global Public Archaeology: 1–18.London: Springer.

Mikkola, E. 2010. Yleisölle avoimen tutkimuskaivauksen haasteet, toiveet ja todellisuus. E.-M. Viitanen (toim.) Arkeologipäivät 2009. Arkeologian haasteet & Muinainen yksilö: 32–36.

Modarress Julin, M. 2021. Sievi. Kiurunkangas. Moniperiodisen asuinpaikan kaivaus 17.8.– 28.8. 2020. Kaivauskertomus. Arkeologia, Oulun yliopisto.

Modarress Julin, M. 2023a. Excavating the missing Iron-Age – reinforcing local heritage

& identity in Sievi, Finland. Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 19 (2): 249– 275. https://doi.org/10.1007/s11759-023-09477-2

Modarress Julin, M. 2023b. Sievi. Kiurunkangas. Moniperiodisen asuinpaikan kaivaus 22.8.–9.9.2022. Kaivauskertomus. Arkeologia, Oulun yliopisto.

Modarress Julin, M. & Ruuttula-Vasari, A. 2022. Aarre vai artefakti – Metallinilmaisinlöytöjen tie rautakauden tutkimukseen Sievissä. Ponsi 1. Arkeologisia tutkimuksia. Raision museo Harkon julkaisuja 2: 22–27.

Modarress M. & Hakamäki V. 2019. Metallinilmaisin harrastus: kriittisiä näkökulmia ja tutkimuksellista yhteistyötä. Muinaistutkija 2/2019: 2–13.

Modarress, M., Jääskeläinen, E., Hakamäki, V. & Okkonen, J. 2021. Metallia metsällä – metallinilmaisinharrastajien tekemien löytökohteiden tarkastus ja niiden lähialueiden prospektointi. Muinaistutkija 3/2021: 38–50.

Moilanen, U. 2015. Piipparoijat koulun penkille? Yksi kokemus metallinetsijöiden kurssittamisesta. Muinaistutkija 2/2015: 2–7.

Moilanen, U., Jokela, J., Siltainsuu, J., Aalto, I., Koivisto, A., Viljanmaa, S. & Näränen, J. 2019. Yleisökaivauksen suunnittelun ja toteutuksen hyvät käytännöt. Muinaistutkija 3/2019: 2–17.

Moshenska, G. (toim.) 2017. Key Concepts in Public Archaeology. London: University College of London. https://doi.org/10.2307/j.ctt1vxm8r7

Niemelä, N. 2021. Myöhäisrautakauteen ajoittuvalle arkeologiselle kohteelle tehtiin peruuttamatonta vahinkoa Savukoskella – muinaisesineet kaivettiin ylös maasta väärin. Kaleva 29.7.2021. <https://www.kaleva.fi/myohaisrautakauteen-ajoittuvalle-arkeologiselle-ko/3990022> (Luettu 2.8.2023)

Okamura K.& A. Matsuda (toim.) 2011. New Perspectives in Global Public Archaeology. London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0341-8

Open Archaeology 2016. Topical Issue on Aspects of Non-professional Metal Detecting in Europe. Open Archaeology 2 (1). <https://www.degruyter.com/journal/key/opar/2/1/html> (Luettu 25.8.2023)

Siltainsuu, J. 2012. Arkeologiakeskeisyydestä kohti yleisökeskeisyyttä. Muinaistutkija 3/2012: 29–35.

Skeates, R., McDavid, C. & Carman., J. (toim.) 2012. The Oxford Handbook of Public Archaeology. Oxford: Oxford university Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199237821.001.0001

SKR 2023. Mullankaivajat. Suomen Kulttuurirahasto. https://skr.fi/hankkeet/paattyneita-hankkeita/keskusrahaston-paattyneita-hankkeita/mullankaivajat (Luettu 25.7.2023)

Watson, S. (toim.) 2021. Archaeology and Public Benefit. Moving the Debate Forward. EAC Occasional Paper No. 16. Europae Archaeologiae Consilium, Namur.

Wessman, A., Thomas, S., Rohiola, V., Koho, M., Ikkala, E., Tuominen, J., Hyvönen, E., Kuitunen, J., Parviainen, H. & Niukkanen, M. 2019. Citizen science in archaeology: Developing a collaborative web service for archaeological finds in Finland. J. H. Jameson, & S. S. Musteaţă (toim.) Transforming Heritage Practice in the 21st Century: 337–352. Cham: Springer, One World Archaeology. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14327-5_23

Woolley, L. 1960. Digging up the past. Harmondsworth: Penguin Books.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-06

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit