Elämää kuopan reunalla - äitiyden ja arkeologian yhdistäminen

Kirjoittajat

  • Tiina Äikäs
  • Anna-Kaisa Salmi

Abstrakti

Alana, johon usein liittyy kenttätöitä sekä ulkomaille suuntautuvia työmatkoja, arkeologia asettaa haasteita lapsiperheen arjen ja työn yhteensovittamiselle. Tässä artikkelissa nostamme esiin äitiyden ja arkeologian yhdistämiseen liittyviä ongelmia pohjaten maalis-huhtikuussa 2020 tehtyyn verkkokyselyyn, johon vastasi 60 arkeologia. Kyselyssä selvisi, että kenttätöiden ja työn epävarmuuden lisäksi myös ulkopuolisten taholta tuleva syyllistäminen aiheuttaa paineita äitiyteen. Toisaalta äitiydellä nähtiin olevan myös positiivisia vaikutuksia arkeologin ammattiin mm. lisääntyneen järjestelmällisyyden ja työstä palautumisen kautta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit