Brynickbackan tiejäännökset – esimerkki historiallisen ajan asuinpaikan ja kulkuväylien löytämisestä

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen

Abstrakti

Brynickbackan historiallinen asuinpaikka havaittiin Uudellamaalla vuonna 2017 tehtyjen kulttuuriympäristön tilan seurantaan liittyvien tarkastusten yhteydessä. Kohteella paikannettiin erilaisten rakennusten ja maatalouden harjoittamiseen liittyvien rakennelmien ohella kaksi erityyppistä tiejäännöstä. Tarkastettu kohde lienee historiallisten tietojen perusteella viimeistään vuonna 1540 asuttu Brynickbackan kylän paikka, joskin asutuksen tarkkaa sijaintia osoittava karttamateriaali on vasta 1700-luvun alusta. Asuinpaikka on jäänyt käytöstä ilmeisesti 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Sillä olevista tiejäännöksistä pidempi on vuoden 1764 kartoilla näkyvän, Brynickbackan kautta kulkevan tien osa Sutarkullan ja Vestanbyn välillä. Se on jäänyt käytöstä tielinjaa idemmäksi siirrettäessä vuosien 1982–1992 välissä, joten kyseessä on ainakin reilu parisataa vuotta vanhan tien jäännös. Lyhyemmän tiejäännöksen ikää ja luonnetta on vaikea selvittää luotettavasti, sillä siitä ei ole merkintöjä historiallisilla tai moderneilla kartoilla.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit