Åter till Bartsgårda och Björn Cederhvarfs järnålder

Kirjoittajat

  • Kristin Ilves
  • Wesa Perttola

Abstrakti

Björn Cederhvarf är mest känd för sina utgrävningar på Jettböle stenåldersboplats i Jomala, men i början av 1900-talet gjorde han även undersökningar på över hundra lokaler från yngre järnålder på Åland. Trots att majoriteten av dessa aldrig avrapporterades, är det möjligt att skapa sig en uppfattning om betydelsen av hans arbete utgående från fältdokumentationen i Museiverkets arkiv. I arkivmaterialet framgår det att Cederhvarf identifierade en grupp stora järnåldersboplatser på Åland, på vilka det går att urskilja ett flertal husgrunder. Bartsgårda i Finström (Fi 2.1) är en av dessa boplatser, som även undersökts av Cederhvarf. Cirka 30 husgrunder har år 1905 märkts ut på översiktskartan över Bartsgårda. Många är ännu synliga i terrängen. Vi utförde en terrester laserskanning på lokalen, vilken visar att översiktskartan är mycket exakt. På grund av den betydande bristen på rapporter och publikationer begravdes Cederhvarfs observationer i arkivens gömmor, och har som regel inte haft möjlighet att påverka diskussionen som förts om Ålands järnålder. I artikeln återvänder vi till Cederhvarfs järnålder.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit