Merovingiaikainen polttohauta Kihniön Pyhäniemessä

Kirjoittajat

  • Ulla Moilanen
  • Sami Raninen

Abstrakti

Kesällä 2021 Kihniön Kirkkorannasta tehdyt metallinilmaisinlöydöt viittaavat merovingiaikaiseen polttohautaukseen. Esineiden ja löytöpaikan piirteiden vuoksi löytö on mahdollista kytkeä keskusteluun ns. erämaahaudoista ja Suomen sisämaan rautakautisesta asutuksesta. Sisämaan rautakautiset hautamuodot vaativat vielä määrittelyä ja tutkimusta, eikä esimerkiksi kysymykseen siitä, minkälaiseen kulttuuriseen kontekstiin sisämaan hautaukset kuuluvat tai mikä haudatun/hautaajien etnisiteetti on ollut, ole tarjolla kovin suoraviivaista tai yleistävää vastausta. Uudet hautalöydöt tuovat kuitenkin uusia näkökulmia keskusteluun sisämaan asutuksesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit