Mitä tapahtui Kabanovin komentokeskukselle? Geofysikaalinen tapaustutkimus Hangosta

Kirjoittajat

  • Teemu Väisänen

Abstrakti

Syksyllä 2017 Hangon Casinon puistossa toteutettiin maatutkaus Helsingin yliopistossa suoritettua arkeologian proseminaaritutkielmaa varten. Tutkauksen tavoitteena oli paikantaa alueella jatkosodan aikaan sijainnut Neuvostoliiton komentokeskus, määrittää rakennuksen nykytila sekä selvittää maatutkan käytettävyyttä konfliktiarkeologisilla tutkimuskohteilla. Tutkauksessa tehtyjen havaintojen perusteella alueelle suunnattiin arkeologinen koekaivaus keväällä 2021, jolloin maan alta löydettiin komentokeskuksen seinä- ja lattiarakenteiden jäänteitä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit