Raaseporin Västanbackan torppa – havaintoja agraarimaiseman muutoksesta 1700–1900-luvuilla

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen

Abstrakti

Torppien paikkoja tutkimalla saadaan tietoa paitsi yhteisön ja asutuksen muutoksista, myös ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöön. Raaseporissa sijaitsevan Västanbackan torpan tutkimus on tällaisesta hyvä esimerkki. Tutkimuksessa tarkasteltiin retrospektiivistä metodia soveltamalla erilaisia torppaan liittyviä kirjallisia, kuvallisia ja kartografisia lähteitä, joiden avulla maastossa tehtyjä havaintoja selitettiin ja tulkittiin. Tutkimuksen päätuloksena ilmeni, että torppa perustettiin metsäiseen laaksoon viimeistään 1790-luvulla ja sen viljelysmaat olivat käytössä 1950-luvun loppupuolelle saakka. Viljelystä jääneet pellot metsittyivät viimeistään 1960-luvulta alkaen ja 2010-luvulla laaksossa tehtiin jo varttuneen metsän hakkuita. Näin maatalouden maisema oli muuttunut metsämaisemaksi suhteellisen nopeasti, vain noin 60 vuoden aikana.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit