Mitä tarkoittaa ihmisjäännösten kunnioittava kohtelu?

Kirjoittajat

  • Ulla Moilanen

Abstrakti

Artikkeli pohjautuu väitöskirjani etiikkaa käsittelevään lukuun ja sen tarkoituksena on tuoda kyseisen luvun sisältö saataville suomen kielellä. Käsittelen ihmisjäännösten uudelleenhautaamisen sekä nimeltä tunnistettavien vainajien tutkimuksen problematiikkaa sekä sitä, mikä käytännössä on vainajaa kunnioittavaa kohtelua. Esitän, että koska moni kuolemaan liittyvistä rituaaleista on tähdännyt vainajien muistamiseen, voi tutkimusta ja sen tuottamaa tietoa pitää siten menneisyyden yksilöitä arvostavana kohteluna. Uudelleenhautaus toimii kuitenkin tätä ajatusta vastaan, sillä se poistaa haudattujen yksilöiden mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Nimeltä tunnistettavien ja tuntemattomien vainajien oikeus muistetuksi tulemiseen tulee myös olla yhtäläinen, mikä toimii argumenttina kumpienkin tutkimuksen puolesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit