Ajatuksia ruumiin lahjoittamisesta tieteelle ja toiveita ruumiin käytöstä ‒ Kyselytutkimuksen kaikuja bioarkeologian etiikkaan

Kirjoittajat

  • Heli Maijanen

Abstrakti

Eettisissä keskusteluissa arkeologisten ihmisjäännösten kohtalosta yritetään usein löytää tasapaino tutkimuksen ja jälkeläisten toiveiden välillä. Vainajan omaa kantaa asiassa ei mietitä, eikä sitä voida yleensä selvittääkään. Tämä artikkeli laajentaa näkökulmaa bioarkeologian eettiseen keskusteluun tuomalla mukaan elävien ihmisten ajatuksia ruumiin lahjoittamisesta tieteelle. Ajatukset perustuvat pilottikyselyyn, joka kartoitti Kalmistopiirin lukijoiden suhtautumista oman ruumiin lahjoittamiseen ja käyttöön kuoleman jälkeen. Vastauksia kyselyyn tuli 33, ja enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti lahjoittamiseen ja ruumiin tieteelliseen käyttöön. 2020-luvulla tehtyä kyselyä ei voi toki soveltaa vuosisatoja sitten kuolleisiin vainajiin, mutta se tuo lisänäkökulmia keskusteluun, jossa vainaja on yleensä vailla puheenvuoroa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit