Muinaismuistojen vaurioituminen 2010-luvulla ihmisen toiminnan vaikutuksesta

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen

Abstrakti

Artikkelissa esitellään ihmistoiminnan vaikutuksia muinaismuistojen säilymiseen 2010-luvulla käsitelleen tutkimuksen päätulokset. Tutkimuksessa tarkasteltiin 246 vaurioitumistapausta. Tutkimuksen perusteella eniten kiinteitä muinaisjäännöksiä vaurioitui metsätalouden takia. Lisäksi muinaisjäännökset vaurioituivat usein vapaa-ajan vieton, kuten metallinetsinnän ja sukeltamisen harrastamisen vuoksi. Myös maankäyttö ilmeni merkittäväksi muinaisjäännösten vaurioitumisia aiheuttaneeksi ihmistoiminnan muodoksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit