Metallia metsällä Sievin Evijärvellä – metallinilmaisinharrastajien tekemien löytökohteiden tarkastus ja niiden lähialueiden prospektointi

Kirjoittajat

  • Mirette Modarress
  • Emilia Jääskeläinen
  • Ville Hakamäki
  • Jari Okkonen

Abstrakti

Artikkeli käsittelee arkeologisia tarkastuksia Sievissä syksyllä 2018 paikoilla, joista metallinilmaisinharrastajat olivat samana vuonna löytäneet muinaisesineitä. Harrastajat ilmoittivat löydöistä paikalliselle historioitsijalle, joka otti yhteyttä Oulun yliopiston arkeologian oppiaineeseen. Löydöt käsittivät suurehkon määrän pääosin rautakautisia esineitä ja niiden katkelmia Sievin Kiurunkankaalta ja Asunsaaresta. Saman vuoden lokakuussa teimme (kirjoittajat) ensimmäisen löytöpaikkojen tarkastuksen, harrastajat olivat mukana opastamassa kohteille. Marraskuussa tutkijaryhmämme palasi alueelle tekemään laajemman lähialueen kartoituksen. Molemmissa tutkimuksissa käytimme metallinilmaisimia. Kyseessä oli kontrolloitu metallinilmaisimen käyttö: prospektointi, jossa metallinilmaisimella läpikäyty alue dokumentoidaan perusvälinein GPS-laitteen jälkilokitiedostoa (tracklog) käyttäen. Artikkelissa esitetään tutkimusprosessi: kuljetut reitit, signaalien määrä, dokumentointi ja tehdyt löydöt. Lopuksi pohdimme lyhyesti metallinilmaisimen käyttöä niin arkeologisen tutkimuksen kuin harrastuksen välineenä, keskittyen erityisesti kulttuuriperintöresurssin vastuulliseen käyttöön.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit