Kuoppia, kuoppia, enemmän kuoppia: Arkeologin keittokirja (pyynti)kuoppien tarkasteluun ilmalaserkeilausaineiston pohjalta

Kirjoittajat

  • Oula Seitsonen

Abstrakti

Esittelen tässä artikkelissa yhden helpon ja käyttäjäystävällisen tavan aloittaa Maanmittauslaitoksen uuden 5p-laserkeilausaineiston käyttö arkeologisissa analyyseissä. Tarkoituksena on tarjota yksityiskohtainen, matalan kynnyksen ohjeistus, jonka pohjalta peruspaikkatietotaidot omaava käyttäjä pystyy ottamaan aineiston haltuunsa. Käytän esimerkkinä 5p-aineistosta tunnistettuja pyyntikuoppakohteita Lätäsenolla, Saamenmaalla. Kuvaan artikkelissa vaihe vaiheelta miten aineistoa hankitaan, kuinka sen analysoimisen voi aloittaa, ja miten aineistosta voi tunnistaa uusia kohteita sekä tarkastella eri ilmiöiden ominaisuustietoja. Esitellyt lähestymistavat ovat vain yksiä monista mahdollisista tavoista käyttää laserkeilausaineistoja, mutta tarjoavat toivottavasti monille mahdollisuuden tutustua aineistoon ja sen analysoimiseen kivuttomasti ja tuloksellisesti. Peruslähtökohtana voi pitää, että paikkatiedon tutkiminen on lähtökohtaisesti hauskaa ja ennakkoluulottomasti kokeilemalla voi tehdä monenlaisia kiinnostavia, uusia näkökulmia avaavia ja odottamattomiakin oivalluksia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit