Tervahautojen ilmalaserkeilausavusteinen työpöytäinventointi Suomussalmella

Kirjoittajat

  • Janne Ikäheimo

Abstrakti

Tutkimuksessa testattiin Maanmittauslaitoksen hiljattain julkaisemaa, uutta ja tarkempaa Laserkeilausaineisto 5 p:tä tervahautojen paikantamisessa Suomussalmen Pesiöjärven eteläpuolelle sijoittuvalla 216 km2 :n kokoisella tutkimusalueella. Tätä tarkoitusta varten aineistosta tuotettiin kaksi 16 tarkastelusuuntaa käyttävää visualisointia: vinovalovarjostus ja taivasnäkymä, joiden perusteella tunnistetut tervahautakohteet digitoitiin paikkatietojärjestelmään. Alueelta tunnettiin aiemmin 105 tervahautaa; nyt niitä paikannettiin lähes nelinkertainen määrä eli 418. Tunnistetut kohteet ovat myös keskimäärin pienempiä, kuin alueelle vuonna 2013 ulottuneessa Metsähallituksen valtion monikäyttömetsien kulttuuriperintöinventoinnissa. Aineistolla suoritetut paikkatietoanalyysikokeilut osoittavat, että tervahaudat ovat tutkimuksellisesti alihyödynnetty muinaisjäännöstyyppi, siinä missä niiden tulkinta nykyajan woke-kulttuurin viitekehyksestä käsin on sekin jäänyt vaillinaiseksi. Lähitulevaisuudessa tutkimuksellisten tavoitteiden saavuttamisessa auttavat puoliautomaattiset tunnistusalgoritmit, joita on jo onnistuneesti pilotoitu Museoviraston koordinoimassa LIDARK-hankkeessa

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-01

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit