Kolarin seudun perustuskätköt

Kaivauslöydön tulkintaa haastatteluiden kautta

Kirjoittajat

  • Sirpa Savilakso
  • Tiina Äikäs
  • Anna-Kaisa Salmi

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.131184

Abstrakti

Kesällä 2018 Kolarin historiallisen markkinapaikan kaivauksilla löydettiin kaksiteräinen kirveen terä, jonka sijainti uunin perustusten alla johti tulkintaan esineen käytöstä perustuskätkönä. Perustuskätköjen on ajateltu suojaavan taloja, mihin viittaa niiden sijainti rakennusten rajapinnoilla, kynnyksen alla, seinissä, ullakoilla ja uunien yhteydessä. Savilakson pro gradu -työhön liittyvissä, Kolarissa tehdyissä haastatteluissa ilmeni, että tällainen kansanuskon piiriin kuuluva ajatus onnea tuovista tai suojelevista perustuskätköistä elää yhä muistissa. Haastatteluissa mainittiin etenkin kolikot tyypillisinä kätköinä. Kätköpaikoista esiin nousivat erityisesti kurkihirret. Markkinapaikalta löytynyt kirveen terä on saattanut liittyä paikalliseen kätköperinteeseen, mutta syitä esineiden kätkemiselle voidaan etsiä myös muista talon ja ihmisten yhteyttä rakentavista merkityksenannoista.

Lähdeviitteet

Anderson, D.G. 2013. Home, hearth and household in the Circumpolar North. D.G. Anderson, R.P. Wishart, & V. Vate (toim.) About the Heart. Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North: 262–282. New York, Oxford: Berghahn. https://doi.org/10.3167/9780857459800

Belford, P. 2003. Forging ahead in Coalbrookdale: Historical archaeology at the Upper Forge. Industrial Archaeology Review 25(1): 59–62. https://doi.org/10.1179/iar.2003.25.1.59

Burström, M. 2007. Samtidsarkeologi:introduktion till ett forskingsfält. s.l.: Studentlitteratur.

Brennan, N. 2015. Working on the railway: The Risehill Tunnel navvy camp, Cumbria. Industrial Archaeology Review 37(2): 99–110. https://doi.org/10.1179/0309072815Z.00000000049

Costello, J. 2014. Tracing the footsteps of ritual: Concealed footwear in America. Historical Archaeology 48(3): 35–51. https://doi.org/10.1007/BF03376936

Crossland, Z. 2010. Materiality and embodiment. D. Hicks & M.C. Beaudry (toim.) The Oxford Handbook of Material Culture Studies: 386–483. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199218714.013.0016

Eilola, J. 2003. Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Fonneland, T. & Äikäs, T. 2023. Shamanic Materialities in Nordic Climates. Cambridge Elements. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009376396

Gilchrist, R. 2019. Magic and archaeology: ritual residues and 'odd' deposits. S. Page & C. Rider (toim.) The Routledge History of Medieval Magic: 383–3401. Routledge Histories. Abingdon: Routledge.

Herva, V-P. 2014. Haunting heritage in an enchanted land: Magic, materiality and Second World War German material heritage in Finnish Lapland. Journal of Contemporary Archaeology 1(2): 297–321. https://doi.org/10.1558/JCA.V1I2.18639

Herva, V- P. & Lahelma, A. 2019. Northern Archaeology and Cosmology. A Relational View. London - New York: Routledge.

Herva, V-P. & Ylimaunu, T. 2009. Folk beliefs, special deposits, and engagement with the environment in early modern northern Finland. Journal of Anthropological Archaeology 28(2): 234–243. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2009.02.001

Houlbrook, C. 2013. Ritual, recycling and recontextualization: Putting the concealed shoe into context. Cambridge Archaeological Journal 23(1): 99–112. https://doi.org/10.1017/S0959774313000073

Houlbrook, C. 2019. ‘The stone axe from way back’: A mutable magical object in folklore and fiction. Folklore 130(2): 192–202. https://doi.org/10.1080/0015587X.2018.1515291.

Houlbrook, C. & Armitage, N. 2015. Introduction: The materiality of the materiality of magic. C. Houlbrook & N. Armitage (toim.) The Materiality of Magic: An Artefactual Investigation into Ritual Practices and Popular Beliefs: 1–13. Oxford - Philadelphia, Pennsylvania: Oxbow Books.

Hukantaival, S. 2007. Jäniksenkäpäliä, teräkaluja ja elohopeaa. Rakennusten oudot kätköt ja niiden merkitykset historiallisella ajalla. Arkeologia NYT! 1/2007: 8–10.

Hukantaival, S. 2016. "For a Witch Cannot Cross Such a Threshold!": Building Concealment Traditions in Finland C. 1200–1950. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Hukantaival, S. 2023. Tools of magic: Ritual handling and human-thing entanglement in 19th-century Finland. Material Religion. https://doi.org/10.1080/17432200.2022.2154971.

Ikäheimo, J., Kuvaja, T. & Äikäs, T. 2016. The ghost of Taavetti Lukkarinen and the haunting legacy of a 1916 hanging site. Time & Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture 9(4): 315–333. https://doi.org/10.1080/1751696X.2016.1244950

Issakainen, T. 2005. Warokeino ja muita temppuja talon turvaksi. Taikoja 1800-luvulta. V. Heikkinen (toim.) Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme: 261–275. Helsinki: Gaudeamus.

Jaako, Pentti 1994. Erämaatalosta seurakunnaksi: Kolarin seurakunnan historiikki. Kolari: Kolarin seurakunta.

Kallio-Seppä, T., Meriläinen-Hyvärinen, A., Hakonen, A., Tranberg, A., Moisio, K. & Tanska, T. 2020. Rauhassa metsän suojassa – Haukiputaan vanha hautausmaa muistojen ja muistamisen paikkana. Faravid 49: 27–57.

Manning, M.C. 2014. The material culture of ritual concealments in the United States. Historical Archaeology 48(3): 52–83. https://doi.org/10.1007/BF03376937

Merrifield, R. 1986. The Archaeology of Ritual and Magic. New York: New Amsterdam.

Morton, D. 2009. Involving the public in Glasgow’s industrial archaeology. The M74 Dig. The Archaeologist 74: 36–37.

Owen, D. & Houlbrook, C. 2021. Building Magic: Ritual and Re-Enchantment in Post-Medieval Structures. Cham: Palgrave Macmillan.

Paulaharju, Samuli 1923. Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Planto, R.L. 2021. Revealing matters: An archaeology of building deposits from the Bacon’s Castle site, Surry County, Virginia. Post-Medieval Archaeology 55(2): 211–249. https://doi.org/10.1080/00794236.2021.1972666

Pulkkinen, R. 2014. Suomalainen kansanusko: Samaaneista saunatonttuihin. Helsinki: Gaudeamus.

Salmi, A, Nurmi, R., Kuorilehto, M. & Tranberg, A. 2012. Limingan Heiskari – Maaseutuarkeologisen kohteen koekaivaus Pohjois-Pohjanmaalla. SKAS 2012(1–2): 22–32.

Salmi, A.-K., Äikäs, T., Nurmi, R., Hakamäki, V., Jääskeläinen, E. & Kuvaja, S. 2019. Lapin viimeinen markkina: Kolarinsaaren markkinakentän arkeologiaa. Muinaistutkija 1/2019: 1–10.

Savilakso, Sirpa 2022. Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset paikallisen rakennusperinteen valossa. Pro gradu -tutkielma. Arkeologia, Oulun yliopisto.

Seitsonen, O. 2019. Transnationally forgotten and re-remembered: Second World War Soviet mass graves at Mäntyvaara, Eastern Finnish Lapland. E. Koskinen-Koivisto, S. Saramo & H. Snellman (toim.) Transnational Death: 178–199. Studia Fennica Ethnologica 17, Finnish Literature Society.

Seitsonen, O. & Koskinen-Koivisto, E. 2018. “Where the F… is Vuotso”: Heritage of Second World War forced movement and destruction in a Sámi reindeer herding community in Finnish Lapland. International Journal of Heritage Studies 24(4): 421–441. https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1378903

Symonds, J. & Casella, E.C. 2006. Historical archaeology and industrialization. D. Hicks & M.C. Beaudry (toim.) The Cambridge Companion to Historical Archaeology: 143–167. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCO9781139167321.009

Tieteen termipankki 2023. Folkloristiikka:kansanusko. Luettu 13.4.2023. <https://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:kansanusko>

Tuppi, J. 2009. Karjataikoja ja talonpoikaisrituaaleja: Perustuskätköjä 1600-luvun Torniosta.

J. Ikäheimo & S. Lipponen (toim.) Ei kiveäkään kääntämättä – Juhlakirja Pentti Koivuselle: 277–284. Tornio: Tornion Kirjapaino.

Vate`, V. 2013. Building a home for the hearth: An analysis of a Chukchi reindeer herding ritual. D.G. Anderson, R.P. Wishart & V. Vate (toim.) About the Heart. Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North: 183–199. New York - Oxford: Berghahn. https://doi.org/10.3167/9780857459800

Wishart, R.P. 2013. Building a home for circumpolar architecture: An introduction. D.G. Anderson, R.P. Wishart & V. Vate (toim.) About the Heart. Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North: 1–10. New York - Oxford: Berghahn. https://doi.org/10.3167/9780857459800

Äikäs T., Fonneland, T., Thomas, S., Perttola, W. & Kraft, S.E. 2018. "Traces of our ancient religion”: Meaning-making and shamanism at Sámi offering places and at the Isogaisa festival, northern Norway. J. Leskovar & R. Karl. (toim.) Archaeological Sites as Space for Modern Spiritual Practice: 1–20. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Äikäs, T. & Meriläinen-Hyvärinen, A. 2023. "Että sille ei koskaan tehtäis mittään": Sahasaari paikkaan kuulumisen kohteena. T. Matila, M. Hyttinen, R. Nurmi & T. Kallio-Seppä (toim.) Memory of the Future: Juhlakirja Timo Ylimaunulle: 46–53. Oulu: Oulun yliopisto.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-01-02

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit