Tervantuotannon historiaa ja kokeilevaa terminologiaa

Mikkelin Honkalahden tervahauta tapaustutkimuksen kohteena

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen Museovirasto, Helsinki

Abstrakti

Tervantuotannolla oli merkittävä asema Suomen alueen taloudessa erityisesti 1600–1800-luvuilla ja tuotantoon liittyviä rakennelmia tunnetaan runsaasti eri puolilta maata. Artikkelissa tarkastellaan tervantuotannon historiaa, tekniikkaa ja tervanvalmistusrakennelmia ja Mikkelin Honkalahdessa olevan tervahaudan tarkastamista maastossa. Tervahaudan (Honkalahti 1) tarkemman iän ja kontekstin selvittämisen yhteydessä käytiin läpi erilaisia tervantuotantoa kuvaavia kirjallisia ja kuvallisia lähteitä sekä arkeologista tietoa. Tarkastelun pohjalta muotoutui myös luonnos tervantuotantorakennelmien jaottelusta sekä niiden nimeämisestä ja ajoittamisesta. Tarkastelun tuloksena todettiin, että Honkalahti 1 näytti edustavan sellaista tervantuotantorakennelmaa, jossa oli pohjalla tervan keräävä säiliö. Luonteensa ja historiallisen kontekstinsa puolesta Honkalahti 1 vaikutti kytkeytyvän Savon alueen 1700-lukua vanhempaan tervantuotantoon.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-22

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit