A. M. Tallgren ja Mustanmeren arojen pronssikausi

La Pontide préscythique après l’introduction des métaux -teoksen syntyprosessi ja ilmestymisen jälkeinen keskustelu

Kirjoittajat

  • Timo Salminen vapaa tutkija

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.131138

Abstrakti

A. M. Tallgren julkaisi vuonna 1926 monografian La Pontide préscythique après l’introduction des métaux, joka käsittelee Mustanmeren arojen (Ukrainan) pronssikautta. Tämä artikkeli selvittää teoksen syntyprosessia sekä sitä keskustelua, jota Tallgren kollegoineen kävi kirjasta sen ilmestymisen jälkeen. Ukrainanpronssikausi oli Tallgrenille osa toisaalta Keski-Venäjälle ja toisaalta Kaukasukselle liittyvää ongelmakenttää, jota hän oli tarkastellut jo väitöskirjassaan 1911. Aineiston hän keräsi pääasiassa vuonna 1925 Neuvostoliittoon tekemällään matkalla ja kävi tulkinnoista keskustelua useiden sikäläisten kollegoidensakanssa. Tutkimuksessaan Tallgren piti Ukrainan arojen merkittävimpänä kulttuuriyhteytenä yhteyttä Unkarin ja Traakian suuntaan toisin kuin aiemmat tutkijat, jotka olivat korostaneet itäisiä vaikutteita. Kirjaherätti ilmestymisensä jälkeen jonkin verran kommentteja, joista useimmat nousivat melko suppeista alueellisista näkökulmista. Yleisluonteisempaa palautetta Tallgren sai lähinnä Aleksandr Spitsyniltä ja Mihail Hudjakovilta. Kronologista keskustelua hän kävi myös Mihail Rostovtsevin kanssa.

Lähdeviitteet

Artamonow, M. 1970. Goldschatz der Skythen in der Eremitage. Hanau/M.: Verlag Werner Dausien.

Childe, V. G. 1925. The Dawn of European Civilization. New York: Alfred A. Knopf.

Gorodtsov, V. A. [Городцов, В. А.] 1910. Бытовая археологiя. Курсъ лекцiй. Москва: Мовковскiй Археологическiй Институтъ.

Griškina, M. V. & Kuzminyh, S. V. [Гришкина, М.В. & Кузьминых, С. В.] 2008. Михаил Георгиевич Худяков как историк.

Kivikoski, E. 1960. Tehty työ elää. A. M. Tallgren 1884–1945. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

KK Coll.230, A. M. Tallgrenin kirjekokoelma, Kansalliskirjasto.

Klein, L. S. [Клейн, Л. С.] 2014 История российской археологии: учения, школы и личности. Том I. Санкт-Петербург: Евразия.

Kuzminyh, S.V. [Кузьминых, С. В.] 2011. А. А. Спицын и А. М. Тальгрен: из истории отечественной археологии начала ХХ века. Tver Archaeological Collection, Issue 8, Volume II: 5–27. Tver: Tver State United Museum, Tver Scientific-Research Historical-Archaeological and Restoration Centre Ltd.

Kuzminyh, S.V. [Кузьминых, С. В.] 2019. М.Г. Худяков: из неизданного при жизни. Археология евразийских степей 2/2019, Эпоха бронзы и ранний железный век. Материалы круглого стола «Древности нижнего Прикамья и 160 лет археологии Ананьинского могильника: 292–305.

Kuzminyh, S. V. & Belozjorova, N. I. [Кузьминых, С. В. & Белозерова, Н. И.] 2014. В.А. Городцов и Казань: поездка 1920. года. Поволжская Археология 4/2014: 186–202.

Kuzminyh, S. V. & Sajenko, V. M. [Кузьминых, С. В. & Саенко, В. М.] 2023. «Я вошда в археологию ощупью»: письма И. В. Фабрициус А. М. Тальгрену. Stratum Plus 2/2023: 229–272.

Kuzminyh, S. V. & Usatšuk, A. M. [Кузьминых, С. В. & Усачук, А. М.] 2016. «С нетерпением жду ответа от Вас (письма Н. Е. Макаренко Э. Х. Миннзу). L. B. Višnjatski (toim.), Ex Ungue Leonem. Сборник статей 90-летияю Льва Самуйловича Клейна: 63–92. Санкт-Петербург: Нестор-История.

Platonova, N. I. [Платонова, Н. И.] 2010. История археологической мысли в России, вторая половина XX – первая треть XIX века. Санкт-Петербург: Нестор-История.

Rostovtzeff, M.1929. The Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology XIV. Princeton: Princeton University Press.

Худяков, М. Г., История Камско-Вятского края. Избранные труды: 5–48. Ижевск: Удмуртия.

Salminen, T. 2003. Suomen tieteelliset voittomaat. Venäjä ja Siperia suomalaisessa arkeologiassa 1870–1935. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 110. Helsinki.

Salminen, T. 2014. Kollegat, ystävät ja kiistakumppanit. Suomalaisten arkeologien kansainväliset yhteydet 1870–1950. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 122. Helsinki.

Tallgren, A. M. 1911. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland I. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nordwestrussland. Die ältere Metallzeit in Ostrussland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXV:1 (s. 1–229). Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Tallgren, A. M. 1919. L’epoque dite d’Ananino dans la Russie orientale. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland II. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXI. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Tallgren, A. M. 1920. L’âge du cuivre dans la Russie centrale. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXII:2 (s. 1–23). Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Tallgren, A. M. 1924. Fatjanovokulturen i Centralryssland. Finskt Museum XXXI (1924): 1–30.

Tallgren, A. M. 1926. La Pontide préscythique après l’introduction des métaux. Eurasia Septentrionalis Antiqua II. Helsinki.

Tallgren, A. M. 1927. Pronssikausi Mustanmeren aroilla. Suomen Museo XXXIV (1927): 1–34.

Tallgren, A. M. 1929a. Etudes sur le Caucase du nord. Eurasia Septentrionalis Antiqua IV: 22–40.

Tallgren, A. M. 1929b. Nya leridoler från Ukraina och deras kulturställning. Finskt Museum XXXV (1928): 28–44.

Tallgren, A. M. 1930. Caucasian monuments. The Kazbek Treasure. Eurasia Septentrionalis Antiqua V: 109–182.

Tallgren, A. M. 1931. Zu der nordkaukasischen frühen Bronzezeit. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 126–145.

Tallgren, A. M. 1934. Sur les monuments mégalithiques du Caucase occidental. Eurasia Septentrionalis Antiqua IX: 1–46.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-01-02

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit
Saapunut 2023-06-19
Hyväksytty 2023-11-02
Julkaistu 2024-01-02