Hammaskiilteen sukupuolidimorfisten amelogeniinien peptidianalyysi osana osteoarkeologista menetelmäpakettia

Kirjoittajat

  • Tiina Väre Oulun yliopisto
  • Mikko Finnilä Oulun yliopisto
  • Sanna Palosaari Oulun yliopisto

Abstrakti

Tutkimme kiillettä muodostavan amelogeniinin sukupuolidimorfisten isoformien peptidisekvenssien esiintymistä kahden arkeologisen yksilön hammaskiilteessä happoetsauksen ja nestekromatografia-massaspektrometrian avulla. Morfologisesti, eli rakenteellisesti naiseksi määritetyn vainajan kiilteestä löydettiin ainoastaan X-kromosomissa sijaitsevan geenin koodaaman amelogeniinimuodon peptidejä. Mieheksi määritetyn vainajan kiille sisälsi lisäksi Y-kromosomissa sijaitsevan AMELY-geenin koodaamien amelogeniinien peptidejä. Menetelmä tarjoaa luotettavan vaihtoehdon perinteisten osteologisten sukupuolenmääritysmenetelmien rinnalle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-22

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit